Facebook
Naziv: Balbi, obitelj
Vrsta entiteta: obitelj
Razdoblje: 1200 -
Normativni nazivi: Balbi, obitelj (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj i dalje djeluje
Povijest: Kneževska obitelj Cornaro-Balbi potječe iz Genove. U 13. stoljeću obitelj se nastanila u Veneciji, te na Canale Grande izgradila poznatu palaču Balbi. Iz obitelji Balbi potječu dva mletačka dužda: Josip Cornaro Balbi (15. st) i Karlo Balbi (17. st). Pojedini su članovi obitelji bili istaknuti promotori i mecene u području glazbe, slikarstva, kiparstva, arhitekture i kazališta. Sredinom 17. st. dio je obitelji odselio na Krk. Taj je krčki ogranak 1769. godine stekao naslov istarskih plemića. Djelovanje obitelji Balbi na Krku može se pratiti do 1819. godine. Početkom 19. st. javlja se u Krku rod Pozzo Balbi, inače podrijetlom iz Karlobaga. Potomci Franje Pozzoa Balbija imali su kuću koja je nekad bila vlasništvo plemenite obitelji Balbi. Bili su posjednici imetka u Krku sve do kraja II svjetskog rata, dok su se njihovi ženski potomci odselili u Trst već poslije I sv. rata. S druge strane, major Dominik Balbi se, u vrijeme svog službovanja u Hrvatskoj, u 19. st, oženio za Lujzu Lovinčić. Njihova je kći Kornelija umrla u Zagrebu 1924. godine. Sljedeće dvije generacije obitelji Balbi koje su živjele u Hrvatskoj nisu se isticale ni u ekonomskom, ni u političkom životu.
Sjedišta: Krk (1650-1819)
Djelatnost: Benedetto B. 1730. g. je izradio katastik otoka Krka (Biskupijski arhiv u Krku, sv. 33, katastik). Pisanije (1738) bio je mletački dužd koji je 1752. g. sastavio popisnik crkve Sv. Lucije u Jurandvoru (Archivio di stato, Venezia, Cancellaria Inferiore, busta 228). Ivan Danijel (1776) bio je prokurator Samostana konventualaca i sudac (načelnik) Krka. Ivan Andrija (1692-1771) bio je ninski i pulski biskup. Felice Benedetto (1792-1797) bio je prokurator čitave provincije konvektualaca i njihovog samostana u Krku. Teodora (?-1669) je papa Aleksandar VII. imenovao zadarskim nadbiskupom. Teodor Loredano (1745-1831) je bio posljednji novigradski biskup (Papa Lav XVII bulom od 5.VII. 1828. ukida Novigradsku biskupiju).
Identifikator: HR-HDA/S - 1344
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica