Facebook
Naziv: Banska vlast Banovine Hrvatske. Odjel za pravosuđe
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1939 - 1941
Normativni nazivi: Banovina Hrvatska. Odjel za pravosuđe (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Odjel za pravosuđe osniva se Uredbom o ustrojstvu banske vlasti od 9. rujna 1939. godine (NN 204/1939), na temelju Uredbe o Banovini Hrvatskoj od 26. kolovoza 1939. (SN od 26. kolovoza 1939. br. 194-4-LXVIII). Po proglašenju NDH 10. travnja 1941., nakon kraćeg razdoblja djelovanja institucija Banovine Hrvatske, Zakonskom odredbom o državnoj vladi NDH od 24. lipnja 1941. (NN 59/1941), osnovano je Ministarstvo pravosuđa i bogoštovlja koje će preuzeti poslove Odjela za pravosuđe.
Sjedišta: Zagreb (1939 - 1941)
Djelatnost: Kako bi se razgraničilo poslove iz područja pravosuđa koji su u vrijeme banske uprave pripadali u nadležnost države, donesena je Uredba o poslovima pravde (SN 1939. br. 227).
Naredbom o djelokrugu Odjela za pravosuđe (NN 273 od 5.12.1939.), u nadležnosti Odjela su vođenje administrativne uprave i nadziranje cjelokupnog poslovanja pravosuđa, vođenje vrhovnog nadzora nad sudovima, državnim tužilaštvima i sudskim zavodima, vrhovna uprava kaznenog proganjanja, priređivanje osnova zakona i uredaba iz oblasti pravosuđa, uređivanje Narodnih novina kao službenog lista te Zbornika zakona, provođenje zakona pravosudne struke te nadzor nad njihovom pravilnom primjenom, davanje osnovnih uputa sudskim institucijama za pravilnu primjenu zakona, davanje pravnih mišljenja ostalim banskim odjelima, rješavanje svih osobnih i disciplinskih sporova i predmeta sudaca i ostalog osoblja, poslovi na uređenju mjesnih sudova, računski poslovi pravosuđa itd.
Odjel za pravosuđe obavljao je za cijelo područje Banovine sve poslove naredbodavstva koje je do tada obavljano Ministarstvo pravde.
Stvaratelji: (1941 - 1945)
(1939 - 1941)
(1939 - 1941)
(1939 - 1941)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-160 Banovina Hrvatska. Odjel za pravosuđe (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 1373
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica