Facebook
Naziv: Okružni inspektorat Osijek
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1929 - 1934
Normativni nazivi: Okružni inspektorat Osijek (hrvatski)
Povijesni nazivi: Okružni inspektorat u Osijeku (1929 - 1934) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Rješenjem ministra unutrašnjih poslova od 23. 10. 1929. izvršeno je grupiranje pojedinih srezova u kojima se osjećala potreba za pojačanim nadzorom nad stanjem javne sigurnosti, u okružne inspektorate.
Na području Savske banovine osnovana su tri inspektorata, među kojima je bio i Okružni inspektorat u Osijeku. Početkom 1934. ukinut je i područje je stavljeno pod neposredni nadzor bana. Dio poslova je preuzeo Inspektorski odjeljak pri Upravnom odjeljenju Kr. banske uprave Savske banovine, a poslove državne zaštite preuzeo je Odjeljak za državnu zaštitu koji se i dotada brinuo za državnu sigurnost preko okružnih inspektorata.
Sjedišta: Osijek (1929 - 1934)
Djelatnost: Okružni inspektorat u Osijeku imao je u nadležnosti srezove Brod, Valpovo, Virovitica, Grubišno Polje, Daruvar, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Nova Gradiška, Novska, Osijek, Pakrac, Požega, Slatina. Iz Osiječkog su inspektorata rješenjem predsjednika Ministarskog savjeta od 16.9.1931. izdvojeni srezovi Grubišno Polje i Virovitica i pripojeni Varaždinskom inspektoratu. Krajem 1933. srez je Virovitica pripojen ponovno Osječkom inspektoratu. Inspektorat je brinuo za javnu sigurnost (državna, osobna i imovinska sigurnost, mjere za suzbijanje kriminaliteta) i poduzimanje zakonskih mjera u slučajevima kad je ona ugrožena. Vršio je nadzor rada vlasti i tijela opće uprave. Primao je izvješća sreskih načelnika o pregledima poslovanja općinskih uprava, predstojništva policija i komesarijata pograničnih policija.
Okružni inspektori imali su pravo primati i izviđati žalbe na neispravan rad vlasti i pojedinih organa. Izdavali su uputstva vlastima opće uprave za uspješno obavljanje službe. Sve vlasti na području inspektorata bile su im dužne slati izvješća o svim važnijim događajima koji su se ticali državne zaštite.
Okružni su inspektori bili pomoćni organi bana, ali naređenja su primali od Ministra unutrašnjih poslova.
Unutarnji ustroj / genealogija: Organizacijska struktura bila je bez posebnih odjela i referada. Sve je akte potpisivao okružni inspektor.
Stvaratelji: (1929 - 1939)
(1934 - 1939)
Napomena o vezama: Ministar unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije u Beogradu.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-180 Okružni inspektorat Osijek (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 1386
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica