Facebook
Naziv: Okružni inspektorat Osijek (fond)
Signatura: HR-HDA-180
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: OI/O (hrvatski)
Razdoblje: 1928 - 1934
Arhivske jedinica: 2.60 d/m
Tehničke jedinica: 10 knj. ; 23 kut.
Odgovornost: Okružni inspektorat Osijek (stvaratelj) (1929-1934)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 1951. i 1953. godine, po službenoj dužnosti, iz Sabornice te od Ministarstva unutarnjih poslova NRH (knj. akvizicija br. 20/1951 i 13/1953). Dio gradiva preuzet je 1954. godine po službenoj dužnosti od Historijskog odjeljka CK SKH (akv. br. 14/1954). Gradivo koje je u međuvremenu bilo izdvojeno za potrebe Arhiva Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (AIHRPH) i njegovih zbirki, preuzeto je u HDA 1995. (akv. br. 52/1995). Većina zbirki nije integrirana u izvorne fondove, pa se tako dio spisa Okružnog inspektorata Osijek i dalje nalazi u njima.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži izvještaje o sastavljanju izbornih lista, o stanju na granici s Mađarskom, spise o osnivanju Sokola Kraljevine Jugoslavije, izvještaje o stanju javne uprave pojedinih kotarskih načelstava, evidencije bugarskih imigranata, spise o proslavi godišnjice vladavine Kralja Aleksandra, reorganizaciji mađarske policije, osnivanju hrvatskog kulturnog društva „Napredak“, pripremanju atentata na kralja Aleksandra i regrutiranju talijanskih vojnih obveznika, iskaze zabranjenih knjiga, izvještaj o radu Gradske štedionice u Osijeku, podatke o direktorima poduzeća sa stranim kapitalom, putne račune, namire, protunamire, naloge za isplatu, obračune kredita, podatke za zbornik Jugoslavije, spis o proglašenju „Narodnih novina“ službenim listom Banske uprave Savske banovine, upute za sastavljanje budžeta za 1931/1932 godinu, spis o osnutku Inspektorata rada za teritorij Okružnog inspektorata Osijek, putne i druge račune, popis stanovništva, zakon o državljanstvu, spise o građevnim sporovima i izdavanju dionica Privilegovane agrarne banke, razne okružnice vezane za Zakon o zadrugama, spise o likvidaciji Osječkog i Ogulinskog inspektorata, te uredske evidencije.
Izlučivanju: Nije izvršeno izlučivanje tijekom sređivanja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su razvrstani na strogo povjerljive, povjerljive i opće spise, a potom prema rastućem urudžbenom broju.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-180/V - 2 Okružni inspektorat Osijek - Osijek (vodič)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 142: Savska banovina. Ban i pomoćnik bana (Kabinet Bana)
HR-HDA- 144: Savska banovina. Upravno odjeljenje
HR-HDA- 145: Savska banovina. Odjeljak upravnog odjeljenja za državnu zaštitu
HR-HDA- 153: Inspektorski odsjek Banske uprave Savske banovine
HR-HDA- 1349: Periodička izvješća o kretanju komunizma
HR-HDA- 1350: Sindikati
HR-HDA- 1352: Pobune, štrajkovi i pokreti radnika i seljaka
HR-HDA- 1353: Građanske stranke i društva
HR-HDA- 1354: Režimske i reakcionarne organizacije
HR-HDA- 1355: Emigracija
HR-HDA- 1356: Zbirka Repartrirci
HR-HDA- 1358: Zbirka špijunaža i peta kolona
HR-HDA- 1361: Cenzura i zabrana tiska
HR-HDA- 1362: Robija - politički kažnjenici
HR-HDA- 1363: Politička situacija
HR-HDA- 1364: Izbori u Kraljevini Jugoslaviji
Napomena o dopunskim izvorima: U Arhivu Jugoslavije čuva se fond AJ 14 - Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije (1918-1941).
Identifikator: HR-HDA/AJ 4155
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica