Facebook
Naziv: Robija - politički kažnjenici (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1362
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Grupa XX (hrvatski)
Razdoblje: 1928 - 1941
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 4 kut.
Odgovornost: Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Hrvatski državni arhiv došao je u posjed gradiva po službenoj dužnosti 1995. godine nakon pripajanja Arhiva Instituta za suvremenu povijest (Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatski institut za povijest). Prilikom udruživanja AISP-a u HDA preuzeti su svi fondovi i zbirke AISP-a (akv. 52/1995).
Sadržaj jedinice: Zbirka je oblikovana u Arhivu Instituta za suvremenu povijest. U zbirci se nalaze dokumenti koji sadrže popise političkih kažnjenika i podatke o njima, dopise, prijave, obavijesti o internacijama, prisilnom boravku, izdržavanju kazne i otpustu politički nepodobnih pojedinaca. Izbor dokumenata u zbirci obuhvaća fondove koji se nalaze u Hrvatskom državnom arhivu i regionalnim arhivima: Banovina Hrvatska, Banska vlast banovine Hrvatske, Kabinet bana/ Banovina Hrvatska, Odjeljak za državnu zaštitu/ Redarstveno ravnateljstvo u Zagrebu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Zbirka sadrži 226 dokumenta koji su inventarizirani od broja 1 do 226 i za svaki broj izrađen je analitički opis.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-1362/AI - 1 Robija - Politički kažnjenici (analitički inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5249
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica