Facebook
Naziv: Banovina Hrvatska. Odjeljak za državnu zaštitu (fond)
Signatura: HR-HDA-158
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: BHODZ (hrvatski)
Alternativni nazivi: Banska vlast Banovine Hrvatske. Odjeljak za državnu zaštitu (hrvatski)
Razdoblje: 1939 - 1940
Arhivske jedinica: 7.10 d/m
Tehničke jedinica: 7 knj. ; 70 kut.
Odgovornost: Banska vlast Banovine Hrvatske. Odjeljak za državnu zaštitu (stvaratelj) (1939-1940)
Povijest jedinice: Prema sačuvanim podacima gradivo je preuzimano u više navrata u masi gradiva ostalih ustanova Banovine Hrvatske i drugih oblasti 14.5.-22.5.1953. preuzetih iz Sabornice (akv. br. 13/1953). Potom su 17.6.-31.8.1954. preuzeta 2 kamiona (oko 640 svežnjeva) spisa iz registrature Savske banovina i Banovine Hrvatske u rasutom stanju, od Historijskog odjela CK SKH (akv. br. 7/1954, 14/1954). Prvo razdvajanje fondova, među kojima je formiran i Odjeljak za državnu zaštitu, obavljeno je 1960- ih, a drugo kasnijih godina. Pojedini spisi su, vjerojatno u ovome razdoblju, izdvajani za potrebe Arhiva Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske i njegovih zbirki. Gradivo je tijekom sređivanja 1970. djelomice analitički popisano. Gradivo predato IHRPH ponovno je preuzeto u HDA 1995. (akv. br. 52/1995), a neke od zbirki integrirane su u izvorne fondove. Jedna od njih je i zbirka "Iseljeništvo" (tzv. grupa XXV), čiji je dio integriran i u Odjeljak za državnu zaštitu. U analitički inventar grupe XXV unesene su konkordance.
Sadržaj jedinice: Fond najvećim dijelom obuhvaća povjerljive spise koji se odnose na sigurnosni i obavještajni nadzor nad političkim i drugim sumnjivim osobama i udruženjima, evidencije kretanja stranih državljana, dozvole školovanja u inozemstvu, nadzor nad tiskom, držanje radio aparata i cenzuru, nošenje oružja, nadzor nad Židovima i dr. Djelomično su sačuvane i uredske evidencije, tj. urudžbeni zapisnici kazala strogo povjerljivih i općih spisa, za 1939. godinu. Fond sadrži i povjerljive i opće spise Inspektorskog odjeljka s okružnicama, izvještajima, pregledima blagajničkog poslovanja i dr.
Izlučivanju: Prilikom prvih sređivanja gradiva fonda, obavljeno je izlučivanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Knjige i spisi su odijeljeni. Spisi se dijele se na opće i povjerljive, a sređeni su prema urudžbenom broju unutar godine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-158/AI - 1 Banovina Hrvatska. Odjeljak za državnu zaštitu - Zagreb (analitički inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4135
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica