Facebook
Naziv: Sindikati (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1350
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Grupa III (hrvatski)
Razdoblje: 1919 - 1941
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 9 kut.
Odgovornost: Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Hrvatski državni arhiv došao je u posjed gradiva zbirke po službenoj dužnosti 1995. godine nakon pripajanja Arhiva Instituta za suvremenu povijest (Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatski institut za povijest). Prilikom udruživanja AISP-a u HDA preuzeti su svi fondovi i zbirke AISP-a (akv. 52/1995).
Sadržaj jedinice: Zbirka je oblikovana u Arhivu Instituta za suvremenu povijest. Gradivo se odnosi na organizaciju i djelovanje KPJ, te sindikalnih saveza i podružnica: Ujedinjeni radnički sindikalni savez, Nezavisni sindikat, Opći radnički savez, Hrvatski radnički savez, Savez bankovnih, obrtničkih, trgovačkih i industrijskih činovnika i Savez privatnih namještenika. Dokumenti su izdvojeni iz sljedećih fondova: Zemaljska vlada, Predsjedništvo; Zemaljska vlada, Odjel za unutarnje poslove; Zagrebačka županija, Modruško-riječka županija, Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju, Predsjedništvo; Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju, Povjereništvo za unutarnje poslove; Primorsko-krajiška oblast, Zagrebačka oblast, Građanski povjerenik za Međimurje u Čakovcu, Kotarsko poglavarstvo Kastav, Savska banovina, Upravno odjeljenje; Savska banovina Odjeljak upravnog odjeljenja za državnu zaštitu, Okružni inspektorat Varaždin, Okružni inspektorat Ogulin, Okružni inspektorat Osijek, Banovina Hrvatska, Kabinet bana; Banovina Hrvatska, Odjel za državnu zaštitu, Redarstveno ravnateljstvou Zagrebu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Zbirka sadrži 590 dokumenata koji su inventarizirani od broja 1 do 590 i za svaki broj izrađen je analitički opis.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1350/AI - 1 Sindikati (analitički inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5237
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica