Facebook
Naziv: Savska banovina. Upravno odjeljenje (fond)
Signatura: HR-HDA-144
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SBUO (hrvatski)
Razdoblje: 1929 - 1939
Arhivske jedinica: 160 d/m
Tehničke jedinica: 14 knj. ; 1123 kut.
Odgovornost: Banska uprava Savske banovine. Upravno odjeljenje (stvaratelj) (1929-1939)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzimano u više navrata po službenoj dužnosti. Godine 1951. i 1953. preuzeto je iz Sabornice (knjiga akvizicija br. 20/1951, 13/1953), potom 1954. od Historijskog odjeljenja CK SKH (knj. akv. br. 7/1954), te 1968. od RSUP-a SRH (knj. akv. br. 5/1968), zatim 1992. od Policijske uprave, Zagreb, Odjel za suzbijanje gospodarskog kriminaliteta (knj. akv. br. 19/1992) Uz to fondu je priključeno i nešto gradiva bivšeg Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (IHRPH), tzv. grupa XXV (11 kutija gradiva, uvrštenog u različite fondove). Ulazak ovoga gradiva u HDA zaveden je kao akv. br. 52/1995, a na Odsjek za novije gradivo preuzeto je s Odsjeka za političke stranke i udruge 1999. godine.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži izvješća o stanju uprave i političkim prilikama tijekom godine, širenju komunizma, djelovanju sokolskih društava, talijanskoj promidžbi u Dalmaciji i slično, preglede poslovanja upravnih općina, molbe za otpis poreza, molbe za dozvolu uvoza oružja, evidencije kretanja kriminaliteta, odobrenja godišnjih proračuna upravnih općina, odobrenja pravila društava i gospodarskih organizacija, spise o reguliranju vojnih obveza, popravcima i izgradnji bogoštovnih objekata, potragama za vojnim obveznicima, zamolbe za promjenom prezimena, dozvole i uskrate boravka stranim državljanima, spise o gradnji i popravcima škola, izvješća o elektrifikaciji i kanalizaciji pojedinih mjesta, spise o diobi zadruga i zemljišno-imovinskim sporovima, zabrane letaka, izvatke iz zapisnika sjednica općinskih odbora i gradskih vijeća, evidencije vojnih bjegunaca, izvješća o izvršenim razbojstvima, iskaze o promjenama boravka stranih državljana, statute općina, spise o osnivanju novih župa, molbe za dodjelu državljanstva, dozvole zaposlenja stranim državljanima, spise u vezi utvrđivanja zavičajnosti. Obuhvaća i imenik umirovljenika 1933-1939. te evidenciju proračuna upravnih općina Savske banovine iz 1933. godine.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Spisi i knjige su popisani odvojeno. Spisi se dijele na opće i povjerljive spise, te spise o državljanstvu i dozvole boravka, a sređeni su prema urudžbenom broju. U analitički inventar grupe XXV (gradivo preuzeto od IHRPH) unesene su konkordance, prema tome u koji fond je gradivo uvršteno, pa tako i za Upravno odjeljenje Savske Banovine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski ; njemački
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-144/AI - 1 Savska banovina. Upravno odjeljenje - Zagreb (analitički inventar)
HDA-144/P - 2 Savska banovina. Upravno odjeljenje - Zagreb (popis)
Opća napomena: Izvorna kazala, kao pomagala za pretraživanje, sačuvana su fragmentarno. Sačuvana su kazala za opće spise: za 1933. godinu u potpunosti (A-Ž), a za 1934. godinu djelomično (M-Z).
Identifikator: HR-HDA/AJ 4121
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica