Facebook
Naziv: Savska banovina. Opće odjeljenje (fond)
Signatura: HR-HDA-143
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SBOO (hrvatski)
Razdoblje: 1929 - 1939
Arhivske jedinica: 12 d/m
Tehničke jedinica: 10 knj. ; 105 kut.
Odgovornost: Banska uprava Savske banovine. Opće odjeljenje (stvaratelj) (1929-1939)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzimano u više navrata po službenoj dužnosti. Godine 1951. i 1953. preuzeto je iz Sabornice (knjiga akvizicija br. 20/1951, 13/1953), potom 1954. od Historijskog odjeljenja CK SKH (knj. akv. br. 7/1954), te 1968. od RSUP-a SRH (knj. akv. br. 5/1968)
Sadržaj jedinice: Fond obuhvaća prijedloge za budžet, spise vezane uz provođenje nadzora nad javnim organima vlasti, statističke podatke o stanovništvu po oblastima i banovinama, personalne spise, izvješća o financijskim, privrednim i kulturnim prilikama, imenovanja i ocjene službenika opće uprave i banovinskih službenika, sistematizacije radnih mjesta, preglede blagajničkog poslovanja kotarskih (sreskih) načelstava, odobrenja kredita, promjene imena sela, naselja, provođenje disciplinskih postupaka protiv općinskih službenika zbog prijestupa u radu, podatke o polaganju stručnih državno-upravnih ispita. Sačuvani su i spisi o dodjeli državljanstva i dozvole boravka, evidencija proračuna upravnih općina i kazalo umirovljenika Savske banovine, za pojedina kraća razdoblja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su razvrstani na na serije (Sekretarijat, povjerljivi i opći spisi, karnosno povjerenstvo, disciplinska komisija i disciplinski sudovi, ispitna komisija), unutar toga sređeni su prema rastućem urudžbenom broju. Postoji popis tehničkih jedinica i djelomičan analitički popis spisa, u vodiču iz 1964. godine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-143/AI - 1 Savska banovina. Opće odjeljenje - Zagreb (analitički inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 142: Savska banovina. Ban i pomoćnik bana (Kabinet Bana)
HR-HDA- 154: Komisija za ocjenu činovnika i službenika banske uprave Savske banovine
HR-HDA- 155: Banovina Hrvatska. Kabinet bana
HR-HDA- 156: Banovina Hrvatska. Predsjednički ured bana
HR-HDA- 1365: Zbirka vjerske zajednice
HR-HDA- 1553: Zbirka privreda
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 1); Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Napomena o dopunskim izvorima: AJ 138. Ministarski savjet Kraljevine Jugoslavije (1918-1941)i AJ 64. Glavna kontrola Kraljevine Jugoslavije, u Arhivu Srbije i Crne Gore (Arhiv Jugoslavije).
Identifikator: HR-HDA/AJ 4120
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica