Facebook
Naziv: Banovina Hrvatska. Predsjednički ured bana (fond)
Signatura: HR-HDA-156
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: BHPR.U (hrvatski)
Alternativni nazivi: Banska vlast Banovine Hrvatske. Predsjednički ured bana (hrvatski)
Razdoblje: 1939 - 1941
Arhivske jedinica: 1.50 d/m
Tehničke jedinica: 15 kut.
Odgovornost: Banska vlast Banovine Hrvatske. Predsjednički ured bana (stvaratelj) (1939-1941)
Povijest jedinice: Prema sačuvanim podacima gradivo je preuzimano u više navrata u masi gradiva ostalih ustanova Banovine Hrvatske i drugih oblasti od 14-22. svibnja 1953. preuzetih iz Sabornice (akv. br. 13/1953). Potom su 17.6.-31.8.1954. preuzeta 2 kamiona (oko 640 svežnjeva) spisa iz registrature Savske banovina i Banovine Hrvatske u rasutom stanju, od Historijskog odjela CK SKH (akv. br. 7/1954, 14/1954). Prvo razdvajanje fondova, među kojima je formiran i Kabinet bana, obavljeno je 1960- ih, a drugo kasnijih godina.
Sadržaj jedinice: U fondu Predsjedničkog ureda bana sačuvani su spisi iz područja službeničkih pitanja kao što su molbe pojedinaca za namještenje ili za potporu, disciplinski spisi, upućenja za stručne ispite, popisi službeničkog osoblja, osim toga okružnice Predsjedničkog ureda ili okružnice drugih ustanova, računi ustanova i privatnika, spisi o nabavkama uredskog i drugog materijala i sl. Posebne su izdvojene cjeline spisa Glavne pisarnice, Banskog disciplinskog povjerenstva i Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita za pomoćne perovodne i manipulativne vježbenike.
Izlučivanju: Podaci o izlučivanju gradiva kod stvaratelja nisu sačuvani. Obrađeno gradivo predviđeno je za trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Budući da za fond Predsjedničkog ureda bana nisu sačuvane uredske knjige prema kojima bi se gradivo pretraživalo, fond je već u ranijim fazama obrade bio popisan na razini pojedinačnih spisa. Spisi su razvrstani prema pripadnosti serijama, a potom prema tekućem broju unutar godine. Spisi bez broja stavljeni su na kraj pripadajućih godina.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Napomena o jezicima i pismima: U gradivu je pretežito korišten hrvatski jezik i latinično pismo, dok se mjestimice javljaju dokumenti pisani ćirilicom na srpskome jeziku.
Obavijesna pomagala: HDA-156/AI - 1 Banovina Hrvatska. Predsjednički ured bana - Zagreb (analitički inventar)
Arhivske jedinice: HR-DAST- 14: Ispostava banske vlasti Banovine Hrvatske
HR-HDA- 143: Savska banovina. Opće odjeljenje
HR-HDA- 155: Banovina Hrvatska. Kabinet bana
HR-HDA- 157: Banovina Hrvatska. Odjel za unutarnje poslove
HR-HDA- 169: Računarski sud Banovine Hrvatske
Napomena o dopunskim izvorima: Nadopuna fondu mogu biti i kotarske oblasti iz razdoblja djelovanja stvaratelja gradiva.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4133
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica