Facebook
Naziv: Banovina Hrvatska. Odjel za unutarnje poslove (fond)
Signatura: HR-HDA-157
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: BHOUP (hrvatski)
Alternativni nazivi: Banska vlast Banovine Hrvatske. Odjel za unutarnje poslove (hrvatski)
Razdoblje: 1929 - 1941 (Jedna knjiga je započeta 1929. godine. )
Arhivske jedinica: 27.50 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 275 kut.
Odgovornost: Banska vlast Banovine Hrvatske. Odjel za unutarnje poslove (stvaratelj) (1939-1941)
Povijest jedinice: Prema sačuvanim podacima gradivo je preuzimano u više navrata u masi gradiva ostalih ustanova Banovine Hrvatske i drugih oblasti 14.-22. svibnja 1953. preuzetih iz Sabornice (akv. br. 13/1953). Potom su 17.6.-31.8.1954. preuzeta 2 kamiona (oko 640 svežnjeva) spisa iz registrature Savske banovina i Banovine Hrvatske u rasutom stanju, od Historijskog odjela CK SKH (akv. br. 7/1954, 14/1954). Prvo razdvajanje fondova, među kojima je formiran i Odjel za unutarnje poslove, obavljeno je 1960- ih. Tijekom sređivanja 1960-ih i 1970-ih godina spisi su djelomično analitički obrađeni.
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži odobrenja pravila društava, okružnice u upravnim i sigurnosnim pitanjima, izvješća o pregledima poslovanja općinskih uprava, dokumentaciju o izborima, policijska izvješća-evidencije o kretanju kriminaliteta i javne sigurnosti, potjernice za vojnim bjeguncima, dokumentaciju o krivotvorenju novčanica, spise o gradnji željezničke pruge Karlovac-Bihać, zemljišno-imovinsku dokumentaciju, matičnu te dokumentaciju o promjeni vjere, molbe za zavičajnost, državljanstvo, pozakonjenje, razvode, dokumentaciju o poslovanju penzionog fonda, preglede financijskog poslovanja podređenih nadleštava i dr. Fond obuhvaća i knjige s podacima o redovnim izborima općinskih odbornika, te status redarstva po općinama i kotarevima, a obje se odnose na 1940. godinu.
Izlučivanju: Gradivo je izlučivano u HDA prilikom prvih obrada fonda.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Spisi su podijeljeni na povjerljive i opće i teku kontinuirano, prema broju urudžbenog zapisnika unutar godine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-157/AI - 1 Banovina Hrvatska. Odjel za unutarnje poslove - Zagreb (analitički inventar)
HDA-157/P - 2 Banovina Hrvatska. Odjel za unutarnje poslove - Zagreb (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4134
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica