Facebook
Naziv: Zbirka vjerske zajednice (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1365
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zbirka vz (hrvatski)
Alternativni nazivi: Grupa XXIV (hrvatski)
Grupa Kler (hrvatski)
Razdoblje: 1918 - 1941
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 4 kut.
Odgovornost: Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada. Predsjedništvo (stvaratelj) (1869-1921)
Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove (stvaratelj) (1869-1921)
Zagrebačka oblast (stvaratelj) (1924-1929)
Osječka oblast (stvaratelj) (1924-1929)
Banska uprava Savske banovine. Kabinet bana (stvaratelj) (1929-1939)
Banska uprava Savske banovine. Opće odjeljenje (stvaratelj) (1929-1939)
Banska uprava Savske banovine. Upravno odjeljenje (stvaratelj) (1929-1939)
Banska vlast Banovine Hrvatske. Kabinet bana (stvaratelj) (1939-1941)
Banska vlast Banovine Hrvatske. Odjel za unutarnje poslove (stvaratelj) (1939-1941)
Banska vlast Banovine Hrvatske. Odjeljak za državnu zaštitu (stvaratelj) (1939-1941)
Okružni inspektorat Ogulin (stvaratelj) (1929-1934)
Okružni inspektorat Varaždin (stvaratelj) (1929-1934)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto od sljednika nekadašnjeg Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (IHRPH), današnjeg Hrvatskog instituta za povijest (akv. br. 52/1995). IHRPH je prikupio gradivo u svojem Arhivu, a gradivo je ondje nosilo naziv Grupa XXIV (Kler), po čemu je citirano.
Sadržaj jedinice: Zbirka sadrži izvješća o držanju propovijedi, poglavito o propovijedima s protudržavnim sadržajem, podatke o svećeničkim redovima, vjeroučiteljima, župnicima, svećenicima svih konfesija, Katoličkoj akciji, evidencije kažnjenih pravoslavnih svećenika, izvješća sa sinoda starokatoličke crkve, podatke o euharistijskom kongresu u Zagrebu 1930. godine.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Spisi nose inventarne brojeve, kao signature nastale u Arhivu IHRPH. Nisu popisani.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1365/AI - 1 Zbirka vjerske zajednice (analitički inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5252
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica