Facebook
Naziv: Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada. Predsjedništvo
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1869 - 1921
Normativni nazivi: Zemaljska vlada. Predsjedništvo (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada. Predsjednički ured (1869 - 1921) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Predsjedništvo Zemaljske vlade (ZV) uspostavljeno je 1869. godine, temeljem Osnove o ustrojstvu autonomne Kraljevske hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade bana Levina Raucha, predložene Saboru 3. ožujka 1896. godine. Pored tri odjela, Osnovom je predviđen i osnutak posebnog Predsjedničkog ureda. Na njegovom čelu nalazio se ban, a njemu su pomagala 3 savjetnika. Prijedloge i predstavke iz djelokruga Zemaljske vlade ban je vladaru podnosio posredovanjem hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog ministra. Nadalje, kraljeva rješenja, naredbe i imenovanja, koja su se odnosila na autonomne hrvatske poslove, osim bana supotpisivao je i hrvatski ministar u zajedničkoj ugarsko-hrvatskoj vladi. Ban je ostao na čelu Zemaljske vlade do 1921., odnosno 1922. kad je osnovana Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju.
Sjedišta: Zagreb (1869 - 1921)
Djelatnost: Poslovi Predsjedništva, prema podacima iz 1881. godine, obuhvaćali su više redarstvo, s vrhovnim nadzorom tiska, društava i kazališta, imenovanja crkvenih velikodostojnika i gremijalnog osoblja Zemaljske vlade, izdavanje putnih listova za inozemstvo, disciplinski nadzor gremijalnog činovništva, dopisivanje u pogledu namještenja u Bosni i Hercegovini i agende krajiške investicijske zaklade. Djelokrug je proširen 1896. godine. Poslovi su tada podijeljeni u 22 skupine: 1. dvor, 2. službene objave promjena u Monarhiji, 3. ustroj i preuređenje ustroja ZV, 4. personalije crkvenih i svjetovnih dužnosnika, 5.dozvole troškova (rashoda) pomoćnih ureda i odjela ZV, 6. nabava inventara i opreme za odjele i pomoćne urede, 7. poslovna izvješća i iskazi, 8. više državno redarstvo, 9. tiskovno redarstvo, 10. provođenje kazališnog reda i uprava narodnim kazalištem, 11. plemstvo i odlikovanja, 12. sabor. Tj. dužnosti bana u vezi sabora, 13. statistika, 14. namještenja u BiH, 15. oružničke i druge važnije personalije, 16. skontralne sjednice županija i gradova, 17. putovnice i obrtne iskaznice, 18. dozvole korištenja zemaljskog grba, 19. razni poslovi nadzora zemaljske uprave, 20. dopisivanje oko donošenja ugarsko-hrvatskih zakona, 21. nadzor Narodnih novina, 22. uprava perovodne pisarnice.
Stvaratelji: (1869 - 1918)
(1869 - 1921)
(1869 - 1921)
(1869 - 1886)
(1914 - 1921)
(1869 - 1921)
(1869 - 1921)
(1918 - 1919)
(1921 - 1924)

(1874 - 1918)
Identifikator: HR-HDA/S - 1424
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica