Facebook
Naziv: Zbirka privreda (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1553
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Alternativni nazivi: Grupa XXVII (hrvatski)
NG "S" (hrvatski)
Razdoblje: 1869 - 1945
Arhivske jedinica: 0.90 d/m
Tehničke jedinica: 9 kut.
Odgovornost: Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada. Predsjedništvo (stvaratelj) (1869-1921)
Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove (stvaratelj) (1869-1921)
Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju (stvaratelj) (1921-1924)
Banska uprava Savske banovine. Opće odjeljenje (stvaratelj) (1929-1939)
Banska uprava Savske banovine. Odjeljak Upravnog odjeljenja za državnu zaštitu (stvaratelj) (1929-1939)
Banska vlast Banovine Hrvatske. Odjel za financijalne poslove (stvaratelj) (1939-1941)
Banska vlast Banovine Hrvatske. Odjel za unutarnje poslove (stvaratelj) (1939-1941)
Industrijska komora (stvaratelj) (1938-1948)
Povijest jedinice: Zbirka je nastala izdvajanjem gradiva iz upravnih i drugih fondova, uglavnom u nadležnosti HDA: Zemaljske vlade, Pokrajinske uprave za Hrvatsku i Slavoniju, Savske banovine, Banovine Hrvatske, Industrijske i Trgovnske komore, nepoznatih ustanova iz razdoblja NDH, vjerojatno nekih ministarstava i financijalnog ljetopisa Kompas. Kao takva oblikovana je u Institutu za historiju radničkog pokreta Hrvatske (IHRPH), a u HDA je preuzeta od njegovog sljednika, tadašnjeg Instituta za suvremenu povijest (akv. br. 52/1995). Postoji popis za gradivo do 1940. godine, s konkordancama koje upućuje na fondove HDA, u slučajevima u kojima se provenijencija mogla precizno utvrditi.
Sadržaj jedinice: Zbirka sadrži pravila i drugu poslovnu dokumentaciju banaka, štedionica i komora: izvješća, zapisnike skupština i elaborate različite provenijencije, koju nije moguće uvijek utvrditi, iz vremenskog razdoblja 1869-1945. godine. Sadrži i dopisivanje s upravnim tijelima u pogledu promjene pravila, s podacima o stanju kapitala, naredbe upravnih vlasti i okružnice koje se odnose na privredu i privredni život, pravila Instituta za javne financije (1939), upitne arke Trgovinske komore s podacima o poduzećima, izvješća kotareva o poduzećima sa stranim kapitalom 1939. godine i drugo, rukopisni dnevnik skupine građevinskih inženjera koji su nadzirali neke građevinske radove 1937. godine, elaborat o svojstvima betona (na francuskom) i slično, te elaborate o privredi NDH i privredne statistike iz razdoblja NDH, uglavnom bez pokazatelja o stvarateljima dokumentacije. Jedan dio dokumentacije iz razdoblja NDH nastao je vjerojatno kao pripremni materijal za financijalni ljetopis 'Kompas'.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; rukopisi ; crtež
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno slijedom inventarnih brojeva dodijeljenih u IHRPH, kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački ; srpski ; talijanski ; francuski
Obavijesna pomagala: HDA-1553/AI - 1 Zbirka privreda (Grupa XXVII) (analitički inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5441
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica