Facebook
Naziv: Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1921 - 1924
Normativni nazivi: Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju (hrvatski)
Povijesni nazivi: Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju (1921 - 1924) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Ukidanjem Zemaljske vlade nakon proglašenja Vidovdanskog ustava u srpnju 1921. godine, ustrojena je Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju. Poslovala je do kraja 1924. godine. Bila je privremenog karaktera jer su se njezini poslovi morali postepeno prenijeti na nadležna ministarstva, oblasne velike župane i oblasne samouprave, a poslovi Odjela za pravosuđe Pokrajinske uprave na nadležna sudišta. Nadležnost je uglavnom bila ista kao i kod Zemaljske vlade. Otpala je institucija povjerenika pa su na čelu pojedinih odjela bili postavljeni šefovi odjela. Nakon njezinog ukidanja na ovome području osnovane su oblasti: Zagrebačka, Osiječka, Srijemska i Primrsko-krajiška.
Sjedišta: Zagreb (1921-1924)
Djelatnost: U djelokrug su ulazili poslovi koji su se odnosili na kraljevski dvor, poslovi višeg državnog redarstva, tiskovno redarstvo, poslovi oko podjeljivanja odlikovanja, izrada proračuna i zaključnih računa PU, ekonomski i računarski poslovi, upravni poslovi koji su se odnosili na županije, kotareve, gradove, trgovišta, upravne općine, disciplinski predmeti i nadzor nad činovnicima, pitanje državljanstva, zavičajnosti, promjena prezimena, održavanje općinskih puteva i cesta, redarstveni nadzor, nadzor oružja, regrutacija, žandarmerijski poslovi, sprovođenje zakona o zadrugama, poslovi u svezi emigranata Hrvata i Slovenaca iz Istre, poslovi vezani uz vjersku upravu, matice, izgradnja bogoštovnih objekata, školskih ustanova, nadzor nad sudovima i državnim odvjetništvima, poslovi koji su se odnosili na voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo, stočarstvo, veterinarstvo, zemljišne zajednice, poslovi osiguranja radnika, radnička zaštita, pitanje iseljenika.
Unutarnji ustroj / genealogija: Pokrajinska uprava sastojala se od Predsjedništva Pokrajinske uprave, Odjeljenja za unutarnje poslove, Odjeljenja za prosvjetu i vjeru, Odjeljenja za pravosuđe, Odjeljenja za narodno gospodarstvo, Odjeljenja za socijalnu skrb.
Stvaratelji: (1869 - 1921)
(1921 - 1924)
(1921 - 1925)
(1921 - 1925)
(1921 - 1924)
(1921 - 1924)
(1918 - 1919)
(1922 - 1925)
(1924 - 1929)
(1924 - 1929)
(1924 - 1929)
(1922 - 1925)
(1922 - 1925)
(1924 - 1929)
(1923 - 1924) (Odjeljenje za prosvjetu i vjere.)
(1921 - 1924) (Odjeljenje za prosvjetu i vjere)
Napomena o vezama: Ministarsvo unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije (1918-1941).
Arhivsko gradivo: 1. zbirka/ HR-HDA-1356 Zbirka Repartrirci (stvaratelj)
2. fond/ HR-HDA-137 Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju (stvaratelj)
3. zbirka/ HR-HDA-1553 Zbirka privreda (stvaratelj)
4. zbirka/ HR-HDA-905 Zbirka građevinskih nacrta (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 1596
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica