Facebook
Naziv: Zbirka Repartrirci (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1356
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zbirka rep. (hrvatski)
Alternativni nazivi: Grupa IX (hrvatski)
Razdoblje: 1918 - 1940
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 4 kut.
Odgovornost: Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada. Predsjedništvo (stvaratelj) (1869-1921)
Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju (stvaratelj) (1921-1924)
Banska uprava Savske banovine. Upravno odjeljenje (stvaratelj) (1921-1924)
Zagrebačka oblast (stvaratelj) (1924-1929)
Banska vlast Banovine Hrvatske. Kabinet bana (stvaratelj) (1939-1941)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 1995. po službenoj dužnosti, od sljednika nekadašnjeg Instituta za historiju radničkog pokreta (IHRPH), tadašnjeg Instituta za suvremenu povijest (akv. br. 52/1995), što je današnji Hrvatskog instituta za povijest. Zbirka 'Repatrirci' oblikovana je u Arhivu IHRPH izdvajanjem dokumenata iz različitih upravnih fondova. Bila je registrirana kao 'Grupa IX'. Zbirka je sređena redom inventarnih brojeva dodijeljenih jedinicama gradiva u Arhivu IHRPH. Gradivo je grupirano prema zemljama odakle su stizali povratnici, pa su tako dodijeljeni i inventarni brojevi. Postoji popis iz kojega se vidi raspored prema zemljama unutar kutija.
Sadržaj jedinice: Zbirka sadrži razne spise s podacima o osobama koje su bile povratnici, bile su ili su trebale biti deportirane iz stranih zemalja: Rusije, Amerike, Argentine, Belgije, Brazila, Engleske, Francuske, Grčke, Nizozemske, Italije, Kanade, Mađarske, Njemačke, Španjolske. Gradivo je zaprimljeno ili je nastalo radom različitih upravnih tijela: Predsjedništva Zemaljske vlade, Predsjedništva Pokrajinske uprave za Hrvatsku i Slavoniju, velikog župana Zagrebačke oblasti, Upravnog odjeljenja Savske banovine, Kabineta bana Banovine Hrvatske i drugih, uglavnom lokalnih oblasti. Sačuvani su izvještaji s podacima o pojedinim osobama i zapisnici o saslušanju povratnika, nastali kod lokalnih organa vlasti (općinskih uprava, gradskih policija, kotarskih načelstava i sl.) i slično.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je grupirano prema zemljama odakle su stizali povratnici, pa su tako dodijeljeni i inventarni brojevi.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5243
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica