Facebook
Naziv: Banska vlast Banovine Hrvatske. Kabinet bana
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1939 - 1941
Normativni nazivi: Banovina Hrvatska. Kabinet bana (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Uredbom o ustrojstvu banske vlasti (NN 204 od 11. rujna 1939.) uz 11 odjela banske vlasti za različite resore, osnivaju se Predsjednički ured te Kabinet bana u Zagrebu. Nakon uspostave NDH 10. travnja 1941. donesena je naredba o obavljanju upravnih poslova kojom odjeli banske vlasti imaju djelovati do konstituiranja Vlade NDH (NN 1 od 11. travnja 1941.). Zakonskom odredbom o državnoj vladi NDH prestat će uz ostale odjele i sve funkcije Kabineta bana (NN 59 od 25. lipnja 1941.)
Sjedišta: Zagreb (1939 - 1941)
Djelatnost: Kabinet bana je osobno tajništvo Bana, ali u čiju nadležnost spadaju uglavnom politička pitanja kao državna sigurnost i zaštita. Kabinet bana dijeli nadležnosti s Predsjedničkim uredom. Djelokrug Kabineta bana do travnja 1940. bio je ograničen na praćenje štampe, koja se širila legalnim i ilegalnim putem, posebno letaka antidržavnog sadržaja, zatim izdavanje odobrenja nošenja oružja i streljiva, držanja radioaparata i na donošenje rješenja u vezi s potjernicama za vojnim obveznicima. U travnju 1940., temeljem Naredbe o preinačenju Naredbe o djelokrugu Kabineta bana Banovine Hrvatske od 23. siječnja 1940. god. Kab. Broj 2408 (NN 94 od 25. travnja 1940.), banu neposredno podređeni Odjeljak za državnu zaštitu prenosi se u sastav Kabineta, koji je čak prerastao u samostalan odsjek. U djelokrug ovog Odsjeka nisu ušli poslovi o brizi za državnu sigurnost i suzbijanje antidržavne propagande, jer su ovi spadali pod državnu administraciju, iako to nije sprječavalo Kabinet bana da i u tim poslovima vodi nadzor, izvide i evidencije. Okružnicom Kabineta bana Kab. Broj 3129-1940 od 15. svibnja 1940., o rasporedu poslova navedene su nadležnosti Kabineta, kojemu je na čelu bio šef kabineta Šipuš Vladimir. Poslovi su podijeljeni po referentima odnosno šefu kabineta, odsječnim savjetnicima te činovnicima: vodstvo i personalije Kabineta, osobna sigurnost članova Kraljevskog Doma kao i ostale osobne stvari Njegovog Veličanstva i članova Vladajuće kuće, primanje stranaka i delegacija, politički nadzor nad radiom i filmom te suradnja s vlastima kojima je povjerena cenzura štampe, osobna sigurnost bana, ministara i drugih viših banovinskih i državnih funkcionara, kao i istaknutih političkih ličnosti, poslovi oko organizacije oružane snage javne sigurnosti u Banovini Hrvatskoj, obavještajna politička služba, nadzor (politički) nad sastavom repertoara svih triju narodnih kazališta u Zagrebu, Splitu i Osijeku, te cenzura pojedinih literarnih/kazališnih djela, nadzor nad kretanjem i radom zabranjenih političkih grupa, nadzor nad radom i kretanjem političkih stranaka i političkih osoba, upotreba i pojačanje žandarmerije, uvrede Kralja i ostali delikti političke prirode,, rješavanje svih predmeta, molbi, žalbi i predstavki upućenih osobno banu, suzbijanje komunizma i drugih radikalno ekstremnih političkih struja, štrajkovi, radnički i seljački pokret, narodne manjine, izdavanje dozvola o prijenosu vlasništva nekretnina na strance u pograničnim kotarevima, stavljanje primjedaba (politički vizum) kod putovnica iseljenicima, politički nadzor nad strancima kao i odobravanje boravka strancima i stranim izbjeglicama.
Stvaratelji: (1939 - 1941)
(1940 - 1941)
(1939 - 1941)
(1939 - 1941)
(1939 - 1941)
(1939 - 1941)
(1939 - 1941)
(1939 - 1941)
Napomena o vezama: Predsjednički ured bana, odjeli banske vlasti, Ispostava banske vlasti Banovine Hrvatske u Splitu, niža upravna nadleštva kao što su kotarske oblasti (sreska načelstva), općinske uprave, i druge upravne i pravne ustanove.
Arhivsko gradivo: 1. zbirka/ HR-HDA-1356 Zbirka Repartrirci (stvaratelj)
2. zbirka/ HR-HDA-1360 Zbirka Španjolski dobrovoljci (stvaratelj)
3. zbirka/ HR-HDA-1365 Zbirka vjerske zajednice (stvaratelj)
4. fond/ HR-HDA-155 Banovina Hrvatska. Kabinet bana (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 1379
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica