Facebook
Naziv: Zbirka Španjolski dobrovoljci (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1360
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zbirka šd (hrvatski)
Alternativni nazivi: Grupa XVII (hrvatski)
Druge oznake: Stara signatura: Grupa XVII (Arhiv IHPRH)
Razdoblje: 1936 - 1939
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 5 kut.
Odgovornost: Banska vlast Banovine Hrvatske. Kabinet bana (stvaratelj) (1939-1941)
Banska uprava Savske banovine. Odjeljak Upravnog odjeljenja za državnu zaštitu (stvaratelj) (1929-1939)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti od sljednika nekadašnjeg Instituta za historiju radničkog pokreta (IHRPH) i njegovog Arhiva, što je današnji Hrvatski institut za povijest. Zbirka 'Španjolski dobrovoljci' oblikovana je u Arhivu IHRPH izdvajanjem dokumenata iz različitih upravnih fondova. Bila je registrirana kao 'Grupa XVII'. Ondje je nastao popis u koji su, pored inventarnih brojeva AIHRPH, upisane i izvorne oznake spisa, prema stvarateljima čijim su radom spisi nastali.
Sadržaj jedinice: U zbirci se nalaze dokumenti nastali radom Odjeljka za državnu zaštitu Savske banovine i Kabineta bana Banovine Hrvatske, kotarskih načelstava, gradskih policija i drugih ustanova. Sadržani su popisi dragovoljaca i španjolskih boraca po kotarevima, podaci o dragovoljcima-pojedincima, potrage za osobama, dopisi o osobama uhvaćenima pri pokušaju ilegalnog prelaska granice, izdavanju kolektivnih putovnica, komunističkoj propagandi, agitaciji i prikupljanju dobrovoljaca za Španjolsku, zabrani vrbovanja dobrovoljaca u Španjolsku i prikupljanju dobrovoljnih priloga za bivše španjolske dobrovoljce, te preslika popisa španjolskih boraca dobivena od predsjednika Sekcije španjolskih boraca u Zagrebu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Zbirka je sređena redom inventarnih brojeva dodijeljenih jedinicama gradiva u Arhivu IHRPH.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-1360/AI - 1 Zbirka španjolski dobrovoljci (Grupa XVII) (analitički inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5247
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica