Facebook
Naziv: Savska banovina. Odjeljak upravnog odjeljenja za državnu zaštitu (fond)
Signatura: HR-HDA-145
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SBODZ (hrvatski)
Razdoblje: 1929 - 1939
Arhivske jedinica: 90 d/m
Tehničke jedinica: 126 knj. ; 668 kut.
Odgovornost: Banska uprava Savske banovine. Odjeljak Upravnog odjeljenja za državnu zaštitu (stvaratelj) (1929-1939)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzimano u više navrata, po službenoj dužnosti: 1951. godine preuzeta je veća količina gradiva bivše banske uprave i Zemaljske vlade (akv. br. 20/1951), potom 1953. gradivo smješteno na tavanu Sabornice (akv. br. 13/1953), 1954. od Historijskog odjeljenja CK SKH (akv. br. 7/1954), te 1968. od RSUP-a SRH (akv. br. 5/1968). Gradivo je u ovome razdoblju izdvajano za potrebe Arhiva Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske i njegove zbirke (IHRPH). Ono je ponovno preuzeto u HDA 1995. godine (akv. br. 52/1995), a neke od zbirki integrirane su u izvorne fondove. Jedna od njih je i zbirka "Iseljeništvo" (tzv. grupa XXV), čiji je dio integriran i u Odjeljak za državnu zaštitu. U analitički inventar zbirke unesene su konkordance.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži izvješća o praćenju istaknutih političkih ličnosti (V. Mačeka, I. Pernara, M. Radić, M. Šuflaja, A. Trumbića), izvješća kotarskih (sreskih) načelstava i predstojništava gradskih policija o političkim prilikama i događajima, popise separatistički orijentiranih državnih i samoupravnih činovnika, podatke o atentatu na kralja Aleksandra I, spise o osnivanju borbenih i nedozvoljenih organizacija od bivših radićevaca, spise o likvidaciji dvovlasničkih imanja i kotarevima koji graniče s Mađarskom, preglede trgovine oružjem i municijom, podatke o stranim državljanima, tiskopisima, emigrantima, izvješća o proputovanjima stranih diplomata, HSS-u, organiziranju društava, kretanju komunizma, štetama od poplava, uhićenjima pojedinih osoba, kontroli stranih turista, radu cionističkih organizacija, osnivačkim skupštinama kulturnih društava, uvredama kralju, državi, molbe i odobrenja za školovanje u inozemstvu, izvješća o štrajkovima radnika, zabrane rasturanja novina, knjiga i letaka i slično.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je podijeljeno na knjige i spise (strogo povjerljivi i povjerljivi spisi, zabrane novina, izborni spisi), sređeno je prema rastućem urudžbenom broju ili kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-145/AI - 1 Savska banovina. Odjeljak upravnog odjeljenja za državnu zaštitu pravno odjeljenje-Zagreb (analitički inventar)
HDA-145/P - 2 Savska banovina. Odjeljak upravnog odjeljenje - Zagreb (popis)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 142: Savska banovina. Ban i pomoćnik bana (Kabinet Bana)
HR-HDA- 144: Savska banovina. Upravno odjeljenje
HR-HDA- 891: Razni kazneni -politički spisi
HR-HDA- 1349: Periodička izvješća o kretanju komunizma
HR-HDA- 1350: Sindikati
HR-HDA- 1352: Pobune, štrajkovi i pokreti radnika i seljaka
HR-HDA- 1353: Građanske stranke i društva
HR-HDA- 1354: Režimske i reakcionarne organizacije
HR-HDA- 1355: Emigracija
HR-HDA- 1356: Zbirka Repartrirci
HR-HDA- 1357: Zbirka kontrarevolucija i bjelogardejci
HR-HDA- 1358: Zbirka špijunaža i peta kolona
HR-HDA- 1360: Zbirka Španjolski dobrovoljci
HR-HDA- 1361: Cenzura i zabrana tiska
HR-HDA- 1362: Robija - politički kažnjenici
HR-HDA- 1363: Politička situacija
HR-HDA- 1364: Izbori u Kraljevini Jugoslaviji
HR-HDA- 1552: Zbirka sudova
HR-HDA- 1553: Zbirka privreda
Napomena o dopunskim izvorima: Kao dopunski izvor služi i fond AJ 14 - Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije (1918-1941), pohranjen u Arhivu Jugoslavije u Beogradu.
Opća napomena: Sačuvane su različite vrste brojevnika (strani brojevi, srezovi, razno).
Identifikator: HR-HDA/AJ 4122
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica