Facebook
Naziv: Građanske stranke i društva (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1353
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Grupa VI (hrvatski)
Razdoblje: 1918 - 1941
Arhivske jedinica: 6.70 d/m
Tehničke jedinica: 67 kut.
Povijest jedinice: Pripajanjem Arhiva Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske s Hrvatskim državim arhivom 1995. (akv. 52/1995), HDA dobiva i njegove arhivske fondove i zbirke.
Sadržaj jedinice: Zbirka sadrži 61 kutiju gradiva (podijeljeno na dva dijela) i 6 kutija multiplikata izdvojenih iz prethodnih cjelina.
Prvi dio zbirke čini 2117 dokumenata iz fondova upravnog, vojnog i sudskog aparata Austro-Ugarske i Kraljevine Jugoslavije i sadrži dokumente s podacima o strankama u Hrvatskoj iz razdoblja 1918-1941: pravaške stranke, Hrvatsko-srpske koalicije, kao i stranaka i političkih grupacija koje su sudjelovale na izborima za Konstituantu i sve sazive Narodne skupštine 1920-1938. U dokumentima su sadržani podaci o njihovom radu, oblicima djelovanja i manifestacijama te odnosu vlasti prema njima. Drugi dio sadrži 2461 dokument u vezi s pravilima društava, udruga, organizacija i klubova građana. Izbor dokumenata u ovoj zbirci obuhvaća fondove koji se nalaze u HDA i ostalim državnim arhivima. To su sljedeći fondovi: Zemaljska vlada, Predsjedništvo, Zemaljska vlada, Odjel za unutarnje poslove/ Zagrebačka županija/ Modruško-riječka županija/ Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniiju, Predsjedništvo/ Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju, Povjereništvo za unutarnje poslove/ Primorsko-krajiška oblast/ Zagrebačka oblast/ Građanski povjerenik za Međimurje u Čakovcu/ Kotarsko poglavarstvo Kastav/ Kotarsko poglavarstvoŽupanja/ Kotarsko poglavarstvo Samobor/ Savska banovina, Upravno odjeljenje/ Savska banovina, Odjeljak upravnog odjeljenja za državnu zaštitu/ Okružni inspektorat Varaždin/ Okružni inspektorat Ogulin/ Okružni inspektorat Osijek/ Banovina Hrvatska, Banska vlast banovine Hrvatske, Kabinet bana/ Banovina Hrvatska, Odjeljak za državnu zaštitu/ Redarstveno ravnateljstvo u Zagrebu.
Zbirka sadrži ukupno 4675 dokumenata koji su inventarizirani od broja 1 do 4675 i za svaki broj izrađen je analitički opis.
Izlučivanju: Tijekom priprema za mikrofilmiranje izdvojeni su multiplikati i odloženi na kraju zbirke.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi u zbirci složeni su kronološki, za svaki spis izrađen je analitički opis.Tijekom pripremanja zbirke za mikrofilmiranje 2006. izdvojeno je gradivo Društva univerzitetski obrazovanih žena i uloženo u fond 1630 te gradivo Društva za prosvjetu žene koje je pridruženo u fond 1631.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1353/AI - 1 Građanske stranke i društva (analitički inventar)
HDA-1353/P - 1 Građanske stranke i društva (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5240
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica