Facebook
Naziv: Redarstveno ravnateljstvo u Zagrebu (fond)
Signatura: HR-HDA-202
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: RRZ (hrvatski)
Razdoblje: 1915 - 1940
Arhivske jedinica: 5 m
Tehničke jedinica: 99 knj. ; 3 kut.
Odgovornost: Redarstveno ravnateljstvo u Zagrebu (stvaratelj) (1918-1941)
Povijest jedinice: Dio gradiva preuzet je 1943. iz Redarstvenog ravnateljstva, ali bez prateće dokumentacije. Spisi koji su u poslijeratnom razdoblju izdvojeni za potrebe Arhiva Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (AIHRPH) i njegovih zbirki, preuzeti su u HDA 1995. godine (akv. br. 52/1995). Većina zbirki nije integrirana u izvorne fondove, pa se tako veći dio spisa Redarstvenog ravnateljstva i dalje nalazi u njima. Knjige koje su u HDA preuzete u prethodnome razdoblju osnovno su popisane (na karticima).
Sadržaj jedinice: Najveći dio fonda čine knjige urudžbenih zapisnika i kazala, sačuvane djelomično, za razdoblje 1915-1940. Pored toga sačuvane su dvije knjige evidencije izdanih putovnica 1920-1922 i očevidnik osobnih ("ličnih") prava 1922-1929, a od spisa putovnice čehoslovačkih državljana 1930-1939 te fragmentarno odredbe o pritvoru, potrage, spisi Ureda za raspoznavanje i drugi spisi vezani uz kriminalističku obradu iz razdoblja 1922-1932 godine.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Glavninu gradiva čine knjige su sređene kronološki, unutar skupina kojima pripadaju (urudžbeni zapisnici, kazala, razne druge evidencije pojedinačno). Spisi su ugrubo sređeni kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-HDA- 120: Redarstveno ravnateljstvo u Zagrebu
Identifikator: HR-HDA/AJ 4172
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica