Facebook
Naziv: Okružni inspektorat Ogulin (fond)
Signatura: HR-HDA-179
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: OI/Og (hrvatski)
Razdoblje: 1929 - 1934
Arhivske jedinica: 8 d/m
Tehničke jedinica: 12 knj. ; 20 kut.
Odgovornost: Okružni inspektorat Ogulin (stvaratelj) (1929-1934)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 1951. i 1953. godine, po službenoj dužnosti, iz Sabornice te od Ministarstva unutarnjih poslova NRH (knj. akvizicija br. 20/1951 i 13/1953). Dio gradiva preuzet je 1954. godine po službenoj dužnosti od Historijskog odjeljka CK SKH ( akv. br. 14/1954). Gradivo koje je u međuvremenu bilo izdvojeno za potrebe Arhiva Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (AIHRPH) i njegovih zbirki, preuzeto je u HDA 1995. godine (akv. br. 52/1995). Većina zbirki nije integrirana u izvorne fondove, pa se tako dio spisa Okružnog inspektorata Ogulin i dalje nalazi u njima.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži spise koji se odnose na osobe sumnjive zbog špijunaže, izvještaje o stanju na talijansko-jugoslavenskoj granici, mjesečne i godišnje izvještaje o prilikama i poslovanju na području pojedinih kotareva (srezova), pregled poslovanja upravnih općina, popis sudova na teritoriju Srbije i Crne Gore, spise o osnivanju sokolskih društava, izvještaj sa proslave rođendana kralja Aleksandra, spise o pripremanju terorističkih akcija od strane separatista, likvidaciji Prve ličke štedionice u Gospiću i podjeli Ministarstva šuma na odjeljenja, izvještaje o kretanju komunizma i stanju javne sigurnosti, spise o zabrani rasturanja knjige S. Pribičevića: „Diktatura kralja Aleksandra“ i novina „Vinodolski pokret“, izvještaje o stanju trgovine i industrije na području kotara Slunj, djelovanju dominikanaca u Ogulinu i kretanju talijanske vojske, molbe za državljanstva, platne iskaze, upute za suzbijanje šumskih požara, razne okružnice i tumačenja Zakona o zadrugama, korespondenciju upravnih vlasti sa predstavništvima u inozemstvu i dr. Sačuvan je i dnevnik Okružnog inspektorata o pregledima poslovanja kotareva.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su razvrstani na strogo povjerljive, povjerljive i opće spise, a potom prema rastućem urudžbenom broju.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-179/SI - 1 Okružni inspektorat Ogulinski - Zagreb (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 142: Savska banovina. Ban i pomoćnik bana (Kabinet Bana)
HR-HDA- 144: Savska banovina. Upravno odjeljenje
HR-HDA- 145: Savska banovina. Odjeljak upravnog odjeljenja za državnu zaštitu
HR-HDA- 153: Inspektorski odsjek Banske uprave Savske banovine
HR-HDA- 1349: Periodička izvješća o kretanju komunizma
HR-HDA- 1350: Sindikati
HR-HDA- 1352: Pobune, štrajkovi i pokreti radnika i seljaka
HR-HDA- 1353: Građanske stranke i društva
HR-HDA- 1354: Režimske i reakcionarne organizacije
HR-HDA- 1355: Emigracija
HR-HDA- 1356: Zbirka Repartrirci
HR-HDA- 1358: Zbirka špijunaža i peta kolona
HR-HDA- 1360: Zbirka Španjolski dobrovoljci
HR-HDA- 1361: Cenzura i zabrana tiska
HR-HDA- 1363: Politička situacija
HR-HDA- 1364: Izbori u Kraljevini Jugoslaviji
Napomena o dopunskim izvorima: U Arhivu Jugoslavije čuva se fond AJ 14 - Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije (1918-1941).
Identifikator: HR-HDA/AJ 4154
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica