Facebook
Naziv: Okružni inspektorat Ogulin
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1929 - 1934
Normativni nazivi: Okružni inspektorat Ogulin (hrvatski)
Povijesni nazivi: Okružni inspektorat ogulinski (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Rješenjem ministra unutrašnjih poslova od 23. 10. 1929. izvršeno je grupiranje pojedinih srezova u kojima se osjećala potreba za pojačanim nadzorom javne sigurnosti, u okružne inspektorate.
Na području Savske banovine osnovana su tri inspektorata, među kojima je bio Okružni inspektorat u Ogulinu. Godine 1934. ukinut je Okružni inspektorat u Ogulinu te je njegovo područje stavljeno pod neposredni nadzor bana. Dio poslova je preuzeo Inspektorski odjeljak pri Upravnom odjeljenju Kr. banske uprave Savske banovine, a poslove državne zaštite preuzeo je Odjeljak za državnu zaštitu koji se i do tada brinuo za državnu sigurnost preko okružnih inspektorata.
Sjedišta: Ogulin (1929-1932); Zagreb (1933-1934)
Djelatnost: Okružni inspektorat u Ogulinu imao je u nadležnosti srezove: Brinje, Vojnić, Vrbovsko, Gospić, Gračac, Delnice, Donji Lapac, Kastav, Korenica, Novi, Ogulin, Otočac, Perušić, Senj, Slunj, Sušak, Udbina, Črnomelj, Crikvenica, te otoke u sastavu Savske banovine.
Godine 1933. sjedište Ogulinskog inspektorata premješteno je iz Ogulina u Zagreb.
Inspektorat je brinuo za javnu sigurnost (državna, osobna i imovinska sigurnost, mjere za suzbijanje kriminaliteta) i poduzimanje zakonskih mjera u slučajevima kad je ona ugrožena. Vršio je nadzor rada vlasti i tijela opće uprave. Primao je izvješća sreskih načelnika o pregledima poslovanja općinskih uprava, predstojništva policija i komesarijata pograničnih policija.
Okružni inspektori imali su pravo primati i izviđati žalbe na neispravan rad vlasti i pojedinih organa. Izdavali su uputstva vlastima opće uprave za uspješno obavljanje službe. Sve vlasti na području inspektorata bile su im dužne slati izvješća o svim važnijim događajima koji su se ticali državne zaštite.
Okružni su inspektori bili pomoćni organi bana, ali naređenja su primali od Ministra unutrašnjih poslova.
Unutarnji ustroj / genealogija: Organizacijska struktura bila je bez posebnih odjela i referada. Sve je akte potpisivao okružni inspektor.
Stvaratelji: (1929 - 1939)
(1934 - 1939)
Napomena o vezama: MInistarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije u Beogradu.
Arhivsko gradivo: 1. zbirka/ HR-HDA-1365 Zbirka vjerske zajednice (stvaratelj)
2. fond/ HR-HDA-179 Okružni inspektorat Ogulin (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 1597
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica