Facebook
Naziv: Cenzura i zabrana tiska (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1361
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Grupa XVIII (hrvatski)
Razdoblje: 1913 - 1941
Arhivske jedinica: 4.40 d/m
Tehničke jedinica: 40 kut.
Odgovornost: Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Hrvatski državni arhiv došao je u posjed gradiva zbirke po službenoj dužnosti 1995. godine nakon pripajanja Arhiva Instituta za suvremenu povijest (Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatski institut za povijest). Prilikom udruživanja AISP-a u HDA preuzeti su svi fondovi i zbirke AISP-a (akv. 52/1995).
Sadržaj jedinice: Zbirka obuhvaća gradivo iz razdoblja 1913-1941. i sadrži 3524 dokumenta. Dokumenti su inventarizirani od broja 1 do 3524. U njima nalazimo podatke o časopisima, tjednicima i dnevnim novinama koje su izlazile u tom razdoblju, te o zabranama i cenzuri istih. Izbor dokumenata u zbirci obuhvaća gradivo fondova koji se nalaze u Hrvatskom državnom arhivu i regionalnim arhivima: Zemaljska vlada, Predsjedništvo/ Zemaljska vlada, Odjel za unutarnje poslove/ Zagrebačka županija/ Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju, Predsjedništvo/ Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju, Povjereništvo za unutarnje poslove/ Građanski povjerenik za Međimurje u Čakovcu/ Kotarsko poglavarstvo Kastav/ Savska banovina, Upravno odjeljenje/ Savska banovina, Odjeljak upravnog odjeljenja za državnu zaštitu/ Okružni inspektorat Čakovec/ Okružni inspektorat Varaždin/ Okružni inspektorat Ogulin/ Okružni inspektorata Osijek/ Banovina Hrvatske, Banska vlast banovine Hrvatske, Kabine bana/ Banovina Hrvatska, Odjeljak za državnu zaštitu/ Redarstveno ravnateljstvo u Zagrebu.
Izlučivanju: Nije provođeno izlučivanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Dokumenti su složeni kronološki i za svaki dokument izrađen je analitički opis.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1361/AI - 1 Cenzura i zabrana tiska (Grupa XVIII) (analitički inventar)
HDA-1361/P - 1 Cenzura i zabrana tiska (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5248
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica