Facebook
Naziv: Režimske i reakcionarne organizacije (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1354
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Grupa VII (hrvatski)
Razdoblje: 1922 - 1941
Arhivske jedinica: 2.40 d/m
Tehničke jedinica: 22 kut.
Povijest jedinice: Hrvatski državni arhiv došao je u posjed gradiva po službenoj dužnosti 1995. godine nakon pripajanja Arhiva Instituta za suvremenu povijest (Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatski institut za povijest). Prilikom udruživanja AISP-a u HDA 1995. preuzeti su svi fondovi i zbirke AISP-a (akv. 52/1995).
Sadržaj jedinice: Zbirka je oblikovana u Arhivu Instituta za suvremenu povijest. Gradivo sadrži okružnice i izvješća upravnih i policijskih organa o atentatorima, teroristima, režimskim i reakcionarnim organizacijama. To se prvenstveno odnosi na Unutrašnju makedonsku revolucionarnu organizaciju (VMRO), ustaše, četnike, ORJUNU, HANAO, SANAO, frankovce, Mladu Jugoslaviju, Jugoslavenski i hrvatski sokol i klerikalne organizacije. Izbor dokumenata u zbirci obuhvaća fondove koji se nalaze u Hrvatskom državnom arhivu i regionalnim arhivima: Zemaljska vlada, Predsjedništvo/ Zemaljska vlada, Odjel za unutarnje poslove/ Zagrebačka županija/ Modruško-riječka županija/ Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju, Predsjedništvo/ Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju, Povjereništvo za unutarnje poslove/ Kotarsko poglavarstvo Kastav, Županja, Samobor/ Primorsko-krajiška oblast/ Zagrebačka oblast/ Građanski povjerenik za Međimurje u Čakovcu/ Savska banovina, Upravno odjeljenje/ Savska banovina, Odjeljak upravnog odjeljenja za državnu zaštitu/ Okružni inspektorat Varaždin/ Okružni inspektorat Ogulin/ Okružni inspektorat Osijek/ Banovina Hrvatska, Banska vlast banovine Hrvatske, Kabinet bana/ Banovina Hrvatska, Odjel za državnu zaštitu/ Redarstveno ravnateljstvo u Zagrebu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Zbirka sadrži 1343 dokumenta koji su inventarizirani od broja 1 do 1343 i za svaki broj izrađen je analitički opis.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-1354/AI - 1 Režimske i reakcionarne organizacije (analitički inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5241
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica