Facebook
Naziv: Primorsko-krajiška oblast (fond)
Signatura: HR-HDA-138
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: PKO (hrvatski)
Razdoblje: 1884 - 1929 (Dio gradiva teče od 1884. godine, ali većina je iz razdoblja 1924-1929.)
Arhivske jedinica: 134.40 d/m
Tehničke jedinica: 16 svež ; 320 knj. ; 1187 kut.
Odgovornost: Primorsko-krajiška oblast (stvaratelj) (1924-1929)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 1953. godine iz Sabora, po službenoj dužnosti (akv. br. 13/1953). Fond je prvi puta obrađen 1957. kad je poduzeto izlučivanje, a osnovno je sređen i popisan 1969. godine. Gradivo je, vjerojatno u ovome razdoblju, izdvajano za potrebe Arhiva Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske i njegove zbirke. Naknadno su iz fonda izdvojene knjige županijskih oblasti i priključene odgovarajućim županijskim fondovima u HDA (Ličko-krbavska i Modruško-riječka županija). Fondu su tijekom vremena dodavane pojedine manje cjeline izdvojene iz drugih fondova.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži fragmentarno sačuvane zapisnike i prezidijalne spise Oblasne skupštine iz 1927/1928, strogo povjerljivo 1927-1929, povjerljivo 1924-1929 i opće dopisivanje velikog župana 1924-1926, dokumentaciju o izborima 1924/1928, budžet i blagajničke spise, inventare imovine, sjedničke zapisnike i spise Suda za stanove kod velikog župana iz 1925. godine, spise odjeljenja u nadležnosti velikog župana: upravnog, poljoprivrednog, šumarskog, veterinarskog, građevinskog, sanitetskog i prosvjetnog, te odsjeka: zadružnog i putovničkog, s rasponom spisa od 1894. do 1929. godine, spise Oblasnog karnosnog povjerenstva iz razdoblja 1924-1929, fragmentarno sačuvane zapisnike Oblasnog odbora iz razdoblja 1927-1929 godine, imensko kazalo sjednica 1928-1929 i opće spise Oblasnog odbora iz razdoblja 1927-1929, godišnje proračune općina i gradova 1922-1926, dokumentaciju o bolničkim troškovima 1926-1929, spise komesara iz 1929. godine, dokumentaciju mirovinskih zaklada općinskih činovnika bivše ličko-krbavske i modruško-riječke županije 1896/1928, te spise županijskih oblasti u Gospiću i Ogulinu za razdoblje 1884-1925. godine.
Izlučivanju: Izlučivanje je provedeno tijekom prvog sređivanja 1957. godine. Tada je izlučeno 20 svežnjeva spisa i 180 raznih pomoćnih uredskih knjiga.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je podijeljeno na knjige i spise, a potom je razdvajano prema organizacijskim jedinicima. Unutar toga spisi su sređeni uglavnom prema urudžbenim brojevima. Godišnji proračuni općina i gradova razvrstani su abecedno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Obavijesna pomagala: HDA-138/P - 1 Primorsko - krajiška oblast - Karlovac (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4115
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica