Facebook
Naziv: Pobune, štrajkovi i pokreti radnika i seljaka (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1352
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Grupa V (hrvatski)
Razdoblje: 1919 - 1941
Arhivske jedinica: 1.30 d/m
Tehničke jedinica: 12 kut.
Odgovornost: Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Hrvatski državni arhiv došao je u posjed gradiva po službenoj dužnosti 1995. godine nakon pripajanja Arhiva Instituta za suvremenu povijest (Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatski institut za povijest). Prilikom udruživanja AISP-a u HDA preuzeti su svi fondovi i zbirke AISP-a. (akv. 52/1995).
Sadržaj jedinice: Zbirka je oblikovana u Arhivu Instituta za suvremenu povijest. Gradivo se odnosi na: proslave (Prvi maj, godišnjica Oktobarske revolucije), demonstracije, štrajkove radnika (rudara, željezničara, radnika unske pruge, Našičke d. d. i dr.), pobune seljaka i provođenje mjera vladajućeg režima protiv njih. Izbor dokumenata obuhvaća fondove koji se nalaze u HDA i regionalnim arhivima: Zemaljska vlada, Predsjedništvo/ Zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove/ Zagrebačka županija/ Modruško-riječka županija/ Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju, Predsjedništvo/ Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju, Povjereništvo za unutarnje poslove/ Primorsko krajiška oblast/ Zagrebačka oblast/ Građanski povjerenik za Međimurje u Čakovcu/ Kotarsko poglavarstvo Kastav/ Kotarsko poglavarstvo Županja/ Kotarsko poglavarstvo Samobor/ Savska banovina, Upravno odjeljenje/ Savska banovina, Odjeljak upravnog odjeljenja za državnu zaštitu/ Okružni inspektorat Varaždin/ Okružni inspektorat Ogulin/ Okružni inspektorat Osijek/ Banovina Hrvatska (Banska vlast banovine Hrvatske), Kabinet bana/ Banovina Hrvatska, Odjel za državnu zaštitu/ Redarstveno ravnateljstvo u Zagrebu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Zbirka sadrži 531 dokument koji su inventarizirani od broja 1-531 i za svaki broj izrađen je opis.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-1352/AI - 1 Pobune, štrajkovi i pokreti radnika i seljaka (analitički inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5239
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica