Facebook
Naziv: Zagrebačka oblast (fond)
Signatura: HR-HDA-141
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: ZO (hrvatski)
Razdoblje: 1913 - 1930 (Većina gradiva pripada razdoblju 1924-1929, ali dio seže u razdoblje 1913-1930.)
Arhivske jedinica: 83 d/m
Tehničke jedinica: 78 knj. ; 792 kut.
Odgovornost: Zagrebačka oblast (stvaratelj) (1924-1929)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto u dva navrata: 1951. (akv. br. 20/1951) i 1962. (akv. br. 7/1962), kad je preuzeto od Sabora NRH. Gradivo je, vjerojatno u ovome razdoblju, izdvajano za potrebe Arhiva Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske i njegove zbirke. Ono je ponovno preuzeto u HDA 1995. godine (akv. br. 52/1995), a neke od zbirki integrirane su u izvorne fondove. Jedna od njih je i zbirka "Iseljeništvo" (tzv. grupa XXV), čiji je dio integriran u fond Zagrebačke oblasti. Tijekom izrade sumarnog inventara za fond Zagrebačke oblasti spisi velikog župana opisani su detaljnije, prema tematskim skupinama (I-XXXI): kronološkim redom i po kutijama.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži fragmentarno sačuvane zapisnike i malobrojne spise Skupštine iz 1927. i 1928. godine, odložene slijedom tekućih brojeva; strogo povjerljive, povjerljive, prezidijalne, te poglavito opće spise velikog župana, razdijeljene u veći broj predmetnih skupina, koji odgovaraju nadležnostima njemu podređenih odjeljenja, kao i spise odložene izravno prema pripadnosti odjeljenjima: prosvjetnom, hidrotehničkom i financijskom. Sačuvani su spisi o personalnim stvarima, općinski i gradski proračuni, završni računi te dnevnici općinskih prihoda i rashoda, spisi o ratnim štetama, iskazi uplata mirovinskih zaklada, iskazi i dozvole za izlaženje tiskovina, iskazi zdravstva, liječničke svjedodžbe, bolnički troškovi, spisi u vezi promjena prezimena, odobrenja boravka, deportacija, izdavanja putovnica, dozvole za nošenje oružja, održavanje raznih priredaba i igara na sreću, dozvole prosjačenja i drugi redarstveni spisi, potrage za vojnim bjeguncima i stranim državljanjima, spisi o izborima gradske i općinske uprave, statistički podaci o stanju manjina i razne druge statistike, spisi o šumskim, prometnim i drugim prekršajima, uređenju ili popravljanju puteva, regulaciji potoka i sličnom, društvena pravila, dopisivanje i iskazi o stanju poljoprivrede i stočarstva, veterinarski računi i iskazi itd. Sačuvani su i prezidijalni i opći spisi komesara iz 1929. godine, fragmentarno su sačuvani spisi Oblasnoga odbora, uglavnom iz 1927. i 1928. godine, kao i spisi Mirovinske zaklade općinskih činovnika bivše zagrebačke i varaždinske županije te oni nastali radom komisija: Oblasne komisije za ocjenjivanje službenika, Ispitne i Disciplinske komisije. Fond obuhvaća i likvidacijske knjige osoblja ili proračuna, blagajničke dnevnike Fonda za melioraciju, stočarskog fonda, Hidrotehničkog odjeljenja, očevidnike bolnoopskrbnih troškova, glavne knjige pologa, dnevnike referenata itd.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno sukladno strukturi stvaratelja, a unutar toga ovisno o složenosti sustava, prema predmetnim skupinama ili izravno prema tekućem broju općih, strogo povjerljivih, povjerljivih ili prezidijalnih spisa.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-141/ - 1 Vodič kroz arhivsku građu, sv. 22
HDA-141/SI - 2 Zagrebačka oblast - Zagreb (sumarni inventar)
HDA-141/SI - 3 Zagrebačka oblast - Zagreb (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4118
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica