Facebook
Naziv: Teror vladajućeg režima (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1359
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Grupa XVI (hrvatski)
Razdoblje: 1912 - 1941
Arhivske jedinica: 5.10 d/m
Tehničke jedinica: 46 kut.
Odgovornost: Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Hrvatski državni arhiv došao je u posjed gradiva po službenoj dužnosti 1995. godine nakon pripajanja Arhiva Instituta za suvremenu povijest (Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatski institut za povijest). Prilikom udruživanja AISP-a u HDA preuzeti su svi fondovi i zbirke AISP-a (akv.52/1995).
Sadržaj jedinice: Zbirka je oblikovana u Arhivu Instituta za suvremenu povijest. Gradivo sadrži izvješća vojnih i policijskih tijela o suzbijanju ideja protivnih vladajućem režimu, o policijskim progonima i hapšenjima, te sudskim postupcima protiv opozicijskih stranaka i pojedinaca (komunista, ustaša, špijuna i terorista) i potjernice. Izbor dokumenata u zbirci obuhvaća fondove koji se nalaze u Hrvatskom državnom arhivu i regionalnim arhivima: Zemaljska vlada, Predsjedništvo/ Zemaljska vlada, Odjel za unutarnje poslove/ Zagrebačka županija/ Modruško-riječka županija/ Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju, Predsjedništvo/ Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju, Povjereništvo za unutarnje poslove/ Primorsko-krajiška oblast/ Zagrebačka oblast/ Građanski povjerenik zaMeđimurje u Čakovcu/ Kotarsko poglavarstvo Kastav/ Kotarsko poglavarstvo Županja/ Kotarsko poglavarstvo Samobor/ Savska banovina, Upravno odjeljenje/ Savska banovina, Odjeljak upravnog odjeljenja za državnu zaštitu/ Okružni inspektorat Varaždin/ Okružni inspektorat Ogulin/ Okružni inspektorat Osijek/ Banovina Hrvatska, Banska vlast banovine Hrvatske, Kabinet bana/ Banovina Hrvatska, Odjel za državnu zaštitu/ Redarstveno ravnateljstvo u Zagrebu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Zbirka sadrži 2036 dokumenata koji su inventarizirani od broja 1-2036 i za svaki broj izrađen je analitički popis. Spisi u zbirci složeni su kronološki, za svaki spis izrađen je regest.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Napomena o zaštitnom snimanju: Zbirka je u potpunosti snimljena na mikrofilm. Korisnička kopija izrađena je postupkom digitalizacije.
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-1359/AI - 1 Teror vladajućeg režima (analitički inventar)
HDA-1359/P - 1 Teror vladajućeg režima (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5246
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica