Facebook
Naziv: Savska banovina. Ban i pomoćnik bana (Kabinet Bana) (fond)
Signatura: HR-HDA-142
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SBKB (hrvatski)
Razdoblje: 1930 - 1939
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 3 knj. ; 2 kut.
Odgovornost: Banska uprava Savske banovine. Kabinet bana (stvaratelj) (1929-1939)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzimano u više navrata po službenoj dužnosti. Godine 1951. i 1953. preuzeto je iz Sabornice ( knj. akvizicija br. 20/1951, 13/1953), potom 1954. od Historijskog odjeljenja CK SKH (knj. akvizicija br. 7/1954), te 1968. od RSUP-a SRH (knj. akvizicija br. 5/1968). Pojedinačni spisi koji su bili izdvojeni i obrađeni u Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta kao dio tzv. Grupe XXV ("Poslovanje državnog aparata u Kraljevini SHS/Jugoslaviji"), preuzeti su 1995. od sljednika, tadašnjeg Instituta za suvremenu povijest (današnji Hrvatski institut za povijest), te uvršteni u sastav fonda.
Sadržaj jedinice: Fond obuhvaća spise o poslovanju zdravstvenih zaklada, pregledu rada i utvrđivanju nepravilnosti u poslovanju, evidenciju i spise o radu banskog inspektora Jurija Kučića (njegov dnevnik rada), prijedlog za nacrt Ustava 1938/1939, spise o upravnim i ekonomskim odredbama, razne upute i tumačenja propisa. Sačuvane su i neke od uredskih knjiga: urudžbeni zapisnik iz 1939, kazalo za zabilješke iz 1934. i dostavna knjiga iz 1935. godine.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Knjige i spisi su odvojeni. Spisi čine jedinstvenu seriju, sređenu prema rastućem urudžbenom broju.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-142/P - 1 Savska banovina. Ban i pomoćnik bana (kabinet bana) - Zagreb (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4119
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica