Facebook
Naziv: Savska banovina. Tehničko odjeljenje (fond)
Signatura: HR-HDA-148
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SBTO (hrvatski)
Alternativni nazivi: Kr. banska uprava Savske banovine. Tehničko odjeljenje u Zagrebu (hrvatski)
Razdoblje: 1897 - 1940 (Regulacijske osnove protežu se od 1897. do 1936. godine, a njih je Tehničko odjeljenje, radi svojih poslovnih potreba, prikupilo i grupiralo prema mjesnoj pripadnosti. Ostali spisi datiraju uglavnom iz razdoblja 1929-1939, a manji dio prelazi u 1940. godinu.)
Arhivske jedinica: 24 d/m
Tehničke jedinica: 104 knj. ; 188 kut.
Odgovornost: Banska uprava Savske banovine. Tehničko odjeljenje (stvaratelj) (1929-1939)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzimano u više navrata. Godine 1957. god. preuzeto je po službenoj dužnosti, od Sekretarijata za građevinarstvo, urbanizam i komunalne poslove Izvršnog vijeća Sabora NRH (DAZ reg. br. 535/1957), potom su 1968. preuzete knjige od RSUP-a SRH, po istoj osnovi (primopredajni zapisnik broj: 75,3/A-56/3-68), a 1992. od Ministarstva financija RH (knj. akv. br. 4/1992).
Sadržaj jedinice: Sačuvani povjerljivi spisi odnose se na prijelaze, skele na rijekama Savi, Dravi, Kupi, Mrežnici, Dobri i Uni, mjesta koja su povezuju skelom, količinu tereta koji skele mogu primiti, a sadrže i nacrte situacije zemljišta i sl. Spisi po rimsko-arapskim oznakama sadrže predstavke namještenika radi otkaza, tužbe protiv nadređenih, izvješća o nepravilnom poslovanju, prijedloge za premještaj, otpuste iz službe, iskaze o stanju osoblja, podatke o sadnji drvoreda na putevima i objektima kraj državnih i banovinskih puteva, tehničkom maskiranju u slučaju ratne opasnosti, izgradnji skloništa za obranu iz zraka, okružnice o predavanjima o zračnoj obrani stanovništva, popisivanju stoke i prijevoznih sredstava zbog ratne opasnosti. Sačuvano je i 214 regulacijskih osnova Zagreba te po jedna za Varaždin, Osijek, Sisak i Sušak, veća količina personalnih dosjea zaposlenika i razne knjige Društva za puteve, 1934-1940. Sačuvana je i evidencija visokogradnje po državnom banovinskom budžetu, 1936-1937 i dodjelbenici radova (referentska knjiga) 1930-1937.
Izlučivanju: Prilikom popisivanja gradiva 1988. godine, kao i prilikom sređivanja 2003. godine izlučivanje nije vršeno. Obrađeno gradivo predviđeno je za trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; crtež
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen sukladno izvornome sustavu, uglavnom prema rimsko-arapskim oznakama (I-1 do XXV), djelomično prema organizacijskim jedinicama (Ured Tehničkog načelnika - Povjerljivi spisi) te prema posebno izdvojenim dokumentacijskim skupinama (regulacijske osnove, personalije, spisi Društva za puteve i dr.).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 4125
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica