Facebook
Naziv: Građevinska direkcija Ministarstva građevina Kraljevine SHS (fond)
Signatura: HR-HDA-130
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GDMG (hrvatski)
Alternativni nazivi: Građevinska direkcija Zagreb (hrvatski)
Razdoblje: 1920 - 1933 (Većina gradiva je iz razdoblja 1920-1929, ali ima i nešto gradiva iz kasnijeg razdoblja, do 1933. godine.)
Arhivske jedinica: 7.40 d/m
Tehničke jedinica: 59 knj. ; 60 kut.
Odgovornost: Građevinska direkcija Ministarstva građevina Kraljevine SHS (stvaratelj) (1920-1929)
Povijest jedinice: Podaci o preuzimanju nisu sačuvani. U Arhivu je izrađen inventarni popis, a za opće spise kartoteka prema predmetnom sadržaju i mjestima.
Sadržaj jedinice: Sadržaj sačuvanih spisa većinom se odnosi na rješavanje građevinskih pitanja: projektiranje i nadzor izgradnje građevina, obračune kredita dobivenih za gradnju, održavanje državnih zgrada, puteva i mostova, uređenje gradova i naselja, bolnica, toplica i lječilišta. izgradnju elektropostrojenja. Fond sadrži i spise i nacrte o parnim kotlovima u strojarskim postrojenjima, tehničke operate s proračunima troškova za gradnje i dogradnje, spise o licitaciji za odobrenje radova na svojem području, dokumentaciju o popravcima crkava, popis vlasnika kuća u Zagrebu iz razdoblja 1924-1925 te uredske evidencije, urudžbene zapisnike i kazala iz razdoblja 1920/1929 godine. Serija personalnih spisa sačuvana je opsežnije, a sadrži podatke o postavljenjima i imenovanjima službenika građevinskih direkcija u Sušaku i Zagrebu, težaka i dnevničara, kvalifikacije, molbe za povlastice i plaće, rješenja o premještajima, umirovljenjima i slično, službene listove te popis službenika Građevinske direkcije Sušak iz 1927. godine. Fond obuhvaća i dodjelbenike ili referentske knjige građevnih inspektora, veći broj raznih drugih knjiga (knjige kredita, likvidacije, blagajne, pošte), te uredske knjige Građevinske sekcije Zagreb, kao dio posebnog podfonda.
Izlučivanju: Izlučivanje nije vršeno, sve je predviđeno za trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; crtež ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na knjige i spise (opće i personalne). Personalni spisi ( 34 kutije) su sređeni po svescima (za razdoblje 1925-1926 godine: sv. 5 do 25, a za razdoblje 1927-1930. godine: sv. I i XX). Posebnu cjelinu (podfond) čine uredske knjige Građevinske sekcije u Zagrebu (urudžbeni zapisnici i kazalo).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Manji dio gradiva je na njemačkom jeziku.
Obavijesna pomagala: HDA-130/P - 1 Građevinska direkcija Ministarstva građevina Kraljevine SHS - Zagreb (popis)
HDA-130/SI - 1 Ministarstvo građevina Kraljevine SHS. Građevinska direkcija u Zagrebu (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 79: Zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove
HR-HDA- 148: Savska banovina. Tehničko odjeljenje
Napomena o dopunskim izvorima: Dopunski izvor je i fond AJ 62 - Ministarstvo građevina Kraljevine Jugoslavije (1918-1944), pohranjen u Jugoslavije.
Literatura: Jurić, M.. Nacrti crkvenih zgrada u fondovima Hrvatskoga državnog arhiva u razdoblju od 1850. do 1941. godine, .str. 636-696
Identifikator: HR-HDA/AJ 4107
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica