Facebook
Naziv: Savska Banovina. Odjeljenje za socijalnu politiku i narodno zdravlje (fond)
Signatura: HR-HDA-149
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SBOSP (hrvatski)
Alternativni nazivi: Kraljevska banska uprava Savske banovine. Odjeljenje za socijalnu politiku i narodno zdravlje Zagreb (hrvatski)
Razdoblje: 1929 - 1941 (Većina gradiva pripada razdoblju 1929-1939, osim kazala za 1939-1940 te prijedloga budžeta iz 1941. godine. )
Arhivske jedinica: 2 d/m
Tehničke jedinica: 7 knj. ; 10 kut.
Odgovornost: Banska uprava Savske banovine. Odjeljenje za socijalnu politiku i narodno zdravlje (stvaratelj) (1929-1939)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti 1967. godine, bez prateće dokumentacije, kao arhivska masa "Zdravstvo". Obradom u HDA sastavljen je popis tehničkih jedinica (knjige i spisi). Knjige su osnovno identificirane.
Sadržaj jedinice: Mala količina sačuvanih prezidijalnih spisa obuhvaća okružnice, spise o organizaciji Odjeljenja, imenovanju liječnika, rasporedu zaposlenih u bolnicama i općenito o kadrovskoj situaciji u zdravstvenim ustanovama, dopise bolnica, proračun za lječilište Brestovac, dok fragmentarno sačuvani ostali spisi (s oznakom II), sadrže predmete o liječnicima, zdravstvenom osoblju i bolnoopskrbnim troškovima. Pored toga sačuvana su izvješća o kretanju zaraznih bolesti za 1931. godinu, prijedlozi budžeta 1939-1941, spisi o otplatama bezkamatnog zajma za sanaciju mjesta na području Savske banovine, te dokumentacija bolničkih troškova Javne bolnice u Bjelovaru za 1939. godinu. Sačuvan je dio uredskih knjiga, među kojima i specijalni glavni registar o poslovanju stranih radnika iz 1934-1935. godine.
Izlučivanju: Sačuvano gradivo namijenjeno je trajnom čuvanju.
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je podijeljeno na knjige i spise. Spisi su potom razvrstani prema izvornome sustavu, kao prezidijalni, zatim kao spisi označeni rimskim brojevima (oznakama sadržaja), te su posebno izdvojene neke skupine prema vrsti dokumenata i sadržaju (prijedlozi budžeta, kretanje zaraznih bolesti i sl.).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 4126
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica