Facebook
Naziv: Inspektorski odsjek Banske uprave Savske banovine (fond)
Signatura: HR-HDA-153
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SBIO (hrvatski)
Razdoblje: 1934 - 1939
Arhivske jedinica: 3 d/m
Tehničke jedinica: 5 knj. ; 25 kut.
Odgovornost: Banska uprava Savske banovine. Inspektorski odsjek (stvaratelj) (1934-1939)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 1951. i 1954. iz nepoznatog izvora (akv. br. 20/1951, 7/1954), godine 1953. iz Sabornice (akv. br. 13/1953) te 1968. od Republičkog sekretarijata za unutarnje poslove SRH (akv. br. 5/1968).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži izvješća o stanju javne sigurnosti, provedbi nadzora nad radom kotarskih i općinskih uprava, radu pojedinih organa državne uprave i samoupravnih organa, iskaze o uplatama poreza i drugih javnih davanja, tabelarne prikaze o radu kotarskih načelstava, iskaze o stanju uredske blagajne i drugo. Sačuvano je i nekoliko uredskih evidencija: urudžbeni zapisnici za razdoblje 1935-1938 i kazala za razdoblje 1935-1936 godine.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond ima dvije serije spisa, povjerljive i opće, sređene prema rastućem urudžbenom broju. Posebno su sređene knjige.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-153/P - 1 Inspektorski odsjek banske uprave Savske banovine - Zagreb (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4130
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica