Facebook
Naziv: Zbirka špijunaža i peta kolona (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1358
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zbirka špk (hrvatski)
Alternativni nazivi: Grupa XI (hrvatski)
Razdoblje: 1899 - 1944
Arhivske jedinica: 4.90 d/m
Tehničke jedinica: 49 kut.
Povijest jedinice: Zbirka špijunaža i peta kolona nastala je izdvajanjem dokumenata iz fondova različitih središnjih i lokalnih institucija, a gradivo je prikupio Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (AIHRPH), oblikovavši zbirku poznatu kao "Grupa XI". U HDA je zbirka preuzeta 1995. od sljednika IHRPH, tadašnjeg Instituta za suvremenu povijest (akv. br. 52/1995), što je današnji Hrvatski institut za povijest. Gradivo je popisano prema temama, ali samo djelomično, u rukopisu.
Sadržaj jedinice: Zbirka špijunaža i peta kolona sadrži spise kojima se prati neprijateljska propaganda, politički azilanti iz drugih zemalja, zavjere, granični sukobi, javna sigurnost, red i mir u kotarevima, vojni bjegunci, strani agitatori, komunisti i njihova propaganda, obavezno posjedovanje putovnica, internacije zarobljenika, tajne terorističke organizacije, sprječavanje ulaska špijuna u zemlju, skrivanje oružja, prijelaz mađarskih oficira i dolazak mađarskih agitatora, sumnjive osobe, vojna špijunaža i slično.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Spisi su sređeni kronološki, unutar pojedinih tema.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; mađarski ; srpski ; talijanski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-1358/AI - 1 Zbirka špijunaža i peta kolona (Grupa XI) (analitički inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5245
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica