Facebook
Naziv: Politička situacija (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1363
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Grupa XXI (hrvatski)
Razdoblje: 1896 - 1941
Arhivske jedinica: 15.60 d/m
Tehničke jedinica: 140 kut.
Odgovornost: Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Hrvatski državni arhiv došao je u posjed gradiva zbirke po službenoj dužnosti 1995. godine nakon pripajanja Arhiva Instituta za suvremenu povijest (Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatski institut za povijest). Prilikom udruživanja AISP-a u HDA preuzeti su svi fondovi i zbirke AISP-a (akv. 52/1995).
Sadržaj jedinice: Zbirka je oblikovana u Arhivu Instituta za suvremenu povijest. U zbirci se nalaze dokumenti koji sadrže mjesečna i tromjesečna izvješća o političkoj situaciji (djelovanje stranaka i udruga) u kotarevima, okružnice vlasti, izvješća o provedbi odnosno nepoštivanju zakonskih propisa, o pobunama, štrajkovima i ostalim kriminalnim pojavama. Izbor dokumenata u zbirci obuhvaća fondove koji se nalaze u Hrvatskom državnom arhivu i regionalnim arhivima: Zemaljska vlada, Predsjedništvo/ Zemaljska vlada, Odjel za unutarnje poslove/ Zagrebačka županija/ Modruško-riječka županija/ Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju, Predsjedništvo/ Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju, Povjereništvo za unutarnje poslove/ Primorsko-krajiška oblast/ Građanski povjerenik za Međimurje u Čakovcu/ Kotarsko poglavastvo Kastav/ Kotarsko poglavarstvo Županja/ Kotarsko poglavarstvo Samobor/ Kotarsko poglavarstvo Jastrebarsko/ Kotarsko poglavarstvo Karlovac/ Kotarsko poglavarstvo Udbina/ Savska banovina, Upravno odjeljenje/ Savska banovina, Odjeljak upravnog odjeljenja za državnu zaštitu/ Okružni inspektorat Varaždin/ Okružni inspektorat Ogulin/ Okružni inspektorat Osijek/ Okružni inspektorat Čakovec/ Banovina Hrvatska, Banska vlast banovine Hrvatske, Kabinet bana/ Banovina Hrvatska, Odjel za državnu zaštitu/ Redarstveno ravnateljstvo.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Zbirka je podijeljena na nekoliko dokumentacijskih cjelina. Prva cjelina sadrži 6554 dokumenata koji su inventarizirani od broja 1 do 6554 i za svaki broj izrađen je analitički opis. Drugi dio zbirke je podijeljen na sljedeće podcjeline: Osobni dokumenti bana dr. Viktora Ružića; Nezaposlenost; Odlikovanja; Proslave; Kraljevski dvor, Sjednice Sabora Hrvatske; Sjednice gradske uprave Zagreba. Za navedene cjeline nije izrađeno obavijesno pomagalo.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-1363/AI - 1 Politička situacija (Grupa XXI) (analitički inventar)
HDA-1363/P - 1 Politička situacija (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5250
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica