Facebook
Naziv: Periodička izvješća o kretanju komunizma (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1349
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Grupa II (hrvatski)
Razdoblje: 1919 - 1941
Arhivske jedinica: 0.90 d/m
Tehničke jedinica: 9 kut.
Odgovornost: Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Hrvatski državni arhiv došao je u posjed gradiva po službenoj dužnosti 1995. godine nakon pripajanja Arhiva Instituta za suvremenu povijest (Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatski institut za povijest). Prilikom udruživanja AISP-a u HDA preuzeti su svi fondovi i zbirke AISP-a. (akv. 52/1995).
Sadržaj jedinice: Zbirka je oblikovana u Arhivu Instituta za suvremenu povijest. Gradivo se odnosi na aktivnost i djelovanje komunista unutar Socijalističke radničke partije (komunista), Komunističke partije Jugoslavije (KPJ), Nezavisne radničke partije i Narodnog fronta, izvješća o kretanju komunista i širenju komunizma, donesene zakonske odredbe protiv komunističkih organizacija i upute za postupak protiv komunističkih akcija. Dokumenti su izdvojeni iz fondova upravnih tijela koji se danas nalaze u HDA i regionalnim arhivima: Zemaljska vlada, Predsjedništvo/ Zemaljska vlada Odjel za unutarnje poslove/ Zagrebačka županija/ Modruško-riječka županija/ Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju, Predsjedništvo/ Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju, Povjereništvo za unutarnje poslove/ Primorsko-krajiška oblast/ Zagrebačka oblast/ Građanski povjerenik za Međimurje i Čakovec/ Kotarsko poglavarstvo Kastav/ Kotarsko poglavarstvo Županja/ Savska banovina, Upravno odjeljenje/ Savska banovina, Odjeljak upravnog odjeljenja za državnu zaštitu/ Okružni inspektorat Varaždin/ Okružni inspektorat Ogulin/ Okružni inspektorat Osijek/ Banovina Hrvatska, Banska vlast banovine Hrvatske, Kabinet bana/ Banovina Hrvatska, Odjel za državnu zaštitu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Zbirka sadrži 366 dokumenata koji su inventarizirani od br.1 do 366 i za svaki broj postoji analitički opis.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Gradivo je mikrofilmirano u IHRPH (ZM- 98/1-17).
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-1349/AI - 1 Periodička izvješća o kretanju komunizma (analitički inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5236
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica