Facebook
Naziv: Zbirka kontrarevolucija i bjelogardejci (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1357
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zbirka kib (hrvatski)
Alternativni nazivi: Grupa IX (hrvatski)
Razdoblje: 1919 - 1941
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Povijest jedinice: Zbirka kontrarevolucija i bjelogardejci (Grupa IX) stvorena je izdvajanjem dokumenata iz različitih upravnih fondova, a prikupljena je u Institutu za historiju radničkog pokreta Hrvatske (IHRPH). Gradivo je preuzeto 1995. od sljednika IHRPH, tadašnjeg Instituta za suvremenu povijest (knjiga akvizicija br. 52/1995), što je današnji Hrvatski institut za povijest. Gradivo nije popisano.
Sadržaj jedinice: Zbirka sadrži spise koji se odnose na emigrante iz Rusije nakon Revolucije 1917. godine.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno slijedom inventarnih brojeva dodijeljenih u IHRPH.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5244
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica