Facebook
Naziv: Banska uprava Savske banovine. Upravno odjeljenje
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1929 - 1939
Normativni nazivi: Savska banovina. Upravno odjeljenje (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kraljevska banska uprava Savske banovine. Upravno odjeljenje (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Sl. gl. osnutka: SN 261-CV/29 Sl. gl. prestanka: NN 204/39
Povijest: Zakonom o banskoj upravi od 7. studenoga 1929. godine, ustanovljena je Kraljevska banska uprava, koja se dijelila na odjeljenja. Jedno od odjeljenja bilo je i Upravno odjeljenje.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Rješavanje zemljišno-imovinskih sporova, dioba, diobenih sporova u zadrugama, sporova o nužnim prolazima, izmjene teritorijalne nadležnosti kotara i općina, vjerska pitanja, poslovi matica, poslovi zavičajnosti, raspisivanje potjernica za vojnim bjeguncima i nestalim osobama, vođenje evidencija o stanju i kretanju kriminaliteta, briga o čuvanju javne sigurnosti i poretka, kontrola kretanja stranaca u banovini i sumnjivih osoba, nadzor nad radom političkih stranaka i udruženja, kulturnih i drugih manifestacija, tiska i propagandnih materijala, nadzor nad prometom, rješavanje pitanja osiguranja imovine građana, nadzor rada podređenih policijskih organa, nadzor  rada općina i gradova, odobravanje njihovih proračuna, kontrola izvršenja proračuna i blagajničkog poslovanja, odobravanje statuta i pravilnika, rješavanje upravnih sporova općina i gradova.
Unutarnji ustroj / genealogija: Odjeljenje su činili Opći upravni odsjek, Odsjek državne zaštite i Odsjek za samouprave.
Stvaratelji: (1929 - 1939)
(1929 - 1939)
(1939 - 1941)
(1939 - 1941)
(1929 - 1939) (Inspektorski odsjek tijekom 1936. i 1937. djelovao kao odsjek Upravnog odjeljenja.)
(1929 - 1939)
(1929 - 1939)
Napomena o vezama: Više tijelo bilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije (1918-1941), ali i Kabinet bana Savske banovine.
Arhivsko gradivo: 1. zbirka/ HR-HDA-1356 Zbirka Repartrirci (stvaratelj)
2. zbirka/ HR-HDA-1365 Zbirka vjerske zajednice (stvaratelj)
3. fond/ HR-HDA-144 Savska banovina. Upravno odjeljenje (stvaratelj)
4. zbirka/ HR-HDA-904 Zbirka planova (stvaratelj)
5. zbirka/ HR-HDA-905 Zbirka građevinskih nacrta (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 1365
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica