Facebook
Naziv: Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1869 - 1921
Normativni nazivi: Zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove (1869 - 1918) (hrvatski)
Kraljevska hrvatsko-slavonska Zemaljska vlada. Povjereništvo za unutarnje poslove (1918 - 1921) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Odjel za unutarnje poslove djelovao je kao sastavni dio Zemaljske vlade Trojedne Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije u Zagrebu, od 1869. do 1921. godine, temeljem odredbi Hrvatsko-ugarske nagodbe, poglavito članka 6. Nakon 1918. godine Unutarnji odjel se pojavljuje pod nazivom Povjereništvo. Na čelu Odjela bio je predstojnik s posebnim uredom. Odjel se sastojao od niza odsjeka čiji broj i djelokrug se tijekom djelovanja Odjela više puta mijenjao, kako su se poslovi vremenom sve više umnožavali.
Sjedišta: Zagreb (1869-1921)
Djelatnost: U djelokrugu Odjela bile su javna sigurnost, nadzor društava, kazališta i svih javnih ustanova (zavoda) namijenjenih zabavi, tiskarstvo, putni listovi, uprava i nadzor javnih prava općenito, naročito uprava i nadzor podčinjenih oblasti (oblasne državne uprave, municipija i općina), uprava državljanskim pravima pojedinaca, rukovanje zakonima koji su se odnosili na izbore za sabor i zemaljsko zastupstvo, čuvanje zemaljskih granica, vrhovna uprava u zdravstvenim poslovima, uključujući liječništvo, skrb o siromašnima, javni zavodi tj. humanitarne, obtničke i trgovinske ustanove, vjeresijski zavodi, vrhovna uprava poljodjelske i gospodarske nastave, gospodarska društva, gospodarska vjeresija, administrativni postupci u zemljorasteretnim i urbarskim poslovima, sudjelovanje u provođenju zakonskih odredaba o novačenju, sudjelovanje u osiguranju zakonskih obveza u pogledu predprega, ukonačivanja vojske i provođenja zemaljske obrane, sudjelovanje u provođenju zakona o obrtničkim i trgovinskim komorama, prrieđivanje zakonskih osnova, poglavito u agrarnim stvarima koje su se odnosile na isušivanje i poboljšanje kvalitete zemlje, vodnih prava, kolonizacije, zakona o šumama i šumarskom redu, o lovnom i poljskom redu, ribarstvu, kaznionama, te zemaljskom arhivu. U njegovu nadležnost pripadalo je i provođenje zemaljskog proračuna, te upravljanje svim zemaljskim zakladama.
Stvaratelji: (1869 - 1921)
(1869 - 1918)
(1861 - 1869)
(1869 - 1921)
(1886 - 1921)

(1869 - 1921)
(1881 - 1886)
(1869 - 1886)
(1871 - 1921)
(1869 - 1921)
(1869 - 1921)
(1914 - 1921)
(1918 - 1919)


(1869 - 1921)
(1921 - 1925)
(1869 - 1921)
(1918 - 1921)

(1869 - 1921) (Unutarnji odjel je bio nadležan u vrijeme djelovanja povjerenika (vjerojatno 1916-1920).)
(1869 - 1921)
(1869 - 1921)
(1869 - 1921)
(1874 - 1918)
Arhivsko gradivo: 1. zbirka/ HR-HDA-1365 Zbirka vjerske zajednice (stvaratelj)
2. zbirka/ HR-HDA-1553 Zbirka privreda (stvaratelj)
3. fond/ HR-HDA-79 Zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove (stvaratelj)
4. fond/ HR-HDA-82 Zemaljska vlada. Odjel za narodno gospodarstvo (stvaratelj)
Literatura: Beuc, Ivan. Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije : pravnopovijesne studije ,
Napomena: Prema zakonskom članku o osnutku Zemaljske vlade odjelu je službeni naziv: "Kraljevski hrvatsko-slavonsko-dalmatinski vladni odjel za unutarnje poslove i poslove zemaljskog proračuna".
Identifikator: HR-HDA/S - 1423
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica