Facebook
Naziv: Zemaljska vlada. Odjel za narodno gospodarstvo (fond)
Signatura: HR-HDA-82
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: ZVONG (hrvatski)
Razdoblje: 1896 - 1923 (Pojedini spisi preuzeti su kao predspisi iz Odjela za unutarnje poslove, te teku od 1909. godine, a jedan čak od 1896. Poslijespisi teku do 1922/1923.)
Arhivske jedinica: 11.40 d/m
Tehničke jedinica: 70 knj. ; 93 kut.
Odgovornost: Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada. Odjel za narodno gospodarstvo (stvaratelj) (1914-1921)
Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove (stvaratelj) (1869-1921)
Povijest jedinice: Preciznijih podataka o preuzimanju gradiva nema. Preuzeto je po službenoj dužnosti, s nekom od drugih cjelina.
Sadržaj jedinice: Fond obuhvaća registraturne knjige Predstojništva iz razdoblja 1914-1918 s krajnje fragmentarno sačuvanim spisima, knjige Ravnateljstva pomoćnih ureda 1917-1920, gradivo odsjeka iz razdoblja 1914-1918, poglavito spise razvrstane prema oznakama (I-X, XII), spise Zemaljske središnjice za opskrbu javnih namještenika 1918-1919, manju količinu raznih spisa 1914-1918, izdvojenih zbog istovrsnosti dokumenata, financijske i druge knjige iz razdoblja 1915-1921.
Spisi odsjeka (I-X, XII) obuhvaćaju dopisivanje, nacrte, iskaze stanja i drugo u vezi izgradnje ili uređenja kanalizacije, vodotokova i vodograđevina: jačanja nasipa, probijanja kanala ili uređenja bujica, dokumentaciju u vezi uređenja vodovoda i odvodnje s pojedinih područja, troškove vodograđevne samouprave, izvješća, nacrte i drugo u vezi izgradnje električnih centrala i drugih objekata u čijoj je izgradnji bio nadležan ili sudjelovao Odsjek za vodograđevine i kulturu tla (npr. Brestovac, Ždrebaona Stančić itd.); dopisivanje, izvještavanje i poduzimanje mjera u vezi razvoja poljoprivrede: nabave ili bolesti stoke, nabave poljoprivrednih potrepština, uređaja, loze i sjemenja, licenciranja pastuha, uređenja ribnjaka, osnivanja pecara žeste; zamolbe za dodjelu zemlje, dopisivanje i zapisnike u vezi izbora i rada općinskih agrarnih odbora, spise o zemljišnim zajednicama: u vezi ratnog zajma, kupoprodaje zemlje, tražbina prema nekadašnjem austrougarskom eraru, otkupa vodnoga prava; spise u vezi osiguranja nužnog prolaza, iskaze veterinara, iskaze zaklane stoke, zamolbe za gradnju javnih klaonica, račune i zamolbe za dozvolu izvoza robe, iskaze i razna izvješća zemljišnih zajednica (o kupovini ili zakupu zemlje, u vezi sječe i sl.); bilance i drugo u vezi poslovanja banaka (dražbaonice i sl.), predmete u vezi otkupa zemljišnog duga i sporenja u vezi toga, dražbovne prodaje imovine iz fonda zemljišnotkupne zadruge, zapisnike i ugovore o prodaji takvih nekretnina, ponekad posjedovnice i vlastovnice, iskaze dužnika Zemljišno-otkupne zadruge, dopisivanje s Računarskim uredom u vezi gruntovnog brisanja zemljišnog duga (zemljišnog otkupa), traženja doznaka kukuruza, pšenice, mesa, graha i sl., prijave i odluke vezi živežnih prekršaja, izvješća o rekvizicijama žitarica, dopisivanje u vezi cijena i prodaje mesa i slanine, nabave konca, eksploatacije sumpora, dopisivanje u vezi financiranja, uređenja ili nabave materijala potrebnog u radu Potkivačke škole, Zemaljskog dobra Božjakovina, Vinogradarske i voćarske škole u Iloku, sumarne preglede rada građevnih ureda, kupoprodajne ugovore sklopljene 1919. godine između Zemaljske gospodarstvene zaklade Hrvatske i Slavonije i pojedinaca o kupovini nekretnina plemićkog dobra Božjakovina, katastralne posjedovne listove zadruga s područja različitih županija i poreznih općina, naredbe i načelna rješenja u vezi razvoja poljoprivrede, obrta i trgovine i drugo.
Izlučivanju: Podataka o izlučivanju nema.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; crtež ; isprave
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Za gradivo fonda sastavljen je arhivski popis tehničkih jedinica, s podjelom prema obliku gradiva (knjige-spisi), te potom prema rastućem slijedu arhivskih oznaka za gradivo odsjeka (I-XII).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; mađarski ; njemački
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Napomena o jezicima i pismima: Njemački i mađarski se pojavljuju povremeno, kao i srpska ćirilica.
Obavijesna pomagala: HDA-82/P - 1 Zemaljska vlada. Odjel za narodno gospodarstvo. (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4065
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica