Facebook
Naziv: Povjereništvo Ministarstva šuma i ruda Kraljevine SHS u Zagrebu (fond)
Signatura: HR-HDA-128
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: PMŠR (hrvatski)
Razdoblje: 1917 - 1923 (Iz razdoblja 1917-1920 sačuvani su uzorci tiskanica, a za 1920-1923 etatni dnevnici.)
Arhivske jedinica: 1.20 d/m
Tehničke jedinica: 12 kut.
Odgovornost: Ministarstvo šuma i ruda Kraljevine SHS. Povjereništvo u Zagrebu (stvaratelj) (1920-1921)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti s ostalim fondovima mase "Rudarstvo", vjerojatno od Zavoda za geološka istraživanja Ministarstva rudarstva u Zagrebu 1949. godine (akv. br. 33/1949), te od Generalne direkcija ugljena za NRH u Zagrebu 1950. (reg. br. 405/1950). Privremeno je popisano po kutijama.
Sadržaj jedinice: Fond čine nesređeni spisi Rudarskog odsjeka Ministarstva šuma i ruda među kojima su dnevne prijave o proizvodnji rudnika, računi državne bušotine za mineralno ulje u Bujevici, izvještaji raznih rudnika, proizvodni iskazi i uredovne namire rudnika Vrdnik, iskaz o utrošku prodanog materijala "Rudarskog nadzorništva", uzorci uredskih tiskanica. Fond sadrži i računovodstvenu dokumentaciju istog Odsjeka u kojoj su sačuvani etatni dnevnici, normalije, blagajnički dnevnici, svotni iskazi novčanog rukovanja, popis stalnih beriva, propisnik prirasta stalnih beriva i sl.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-128/P - 1 Povjereništvo Ministarstva šuma i ruda Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu (popis)
HDA-128/SI - 2 Povjereništvo Ministarstva šuma i ruda Kraljevine SHS u Zagrebu - rudarski odsjek (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 88: Kraljevsko rudarsko satništvo
Napomena o dopunskim izvorima: U Arhivu Jugoslavije u Beogradu pohranjen je fond AJ 68 - Ministarstvo šuma i rudnika Kraljevine Jugoslavije (1918-1941).
Identifikator: HR-HDA/AJ 4105
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica