Facebook
Naziv: Generalna inspekcija voda za Hrvatsku i Slavoniju (fond)
Signatura: HR-HDA-129
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GIV (hrvatski)
Razdoblje: 1887 - 1936 (Gradivo predspisa i poslijespisa, izvan razdoblja djelovanja inspekcije 1919-1924, odnosi se na seriju uređenje voda i vodograđevnih radova. Teče od 1887. do 1936. godine.)
Arhivske jedinica: 9 d/m
Tehničke jedinica: 14 knj. ; 79 kut.
Odgovornost: Generalna inspekcija voda za Hrvatsku i Slavoniju (stvaratelj) (1919-1924)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto s tzv. masom "Građevinarstvo". U toj se skupini ovaj fond nazivao i Vodni arhiv.
Sadržaj jedinice: Najveću i najvažniju skupinu spisa čine oni pod nazivom uređenje voda i vodograđevni radovi u kojima su sačuvani iskazi o mlinovima na rijekama u županijama, iskazi o poplavljenom zemljištu, te operati s popratnom dokumentacijom vezani uz izradu kanala, nasipa, kanalizacije, isušivanje, općenito vodne regulacije, a razvrstani su abecedno po općinama.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; crtež
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Godine 2000. izrađen je popis predmeta serije o uređenju voda i vodograđevnim radovima. Knjige su privremeno popisane na karticama, u rukopisu. Nema popisa ostalih spisa.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-HDA- 79: Zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove
HR-HDA- 148: Savska banovina. Tehničko odjeljenje
HR-HDA- 905: Zbirka građevinskih nacrta
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 1); Urudžbeni zapisnik (kom. 2)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4106
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica