Facebook
Naziv: Agrarna direkcija Ministarstva za agrarnu reformu Kraljevine SHS u Zagrebu (fond)
Signatura: HR-HDA-127
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: ADMAR (hrvatski)
Razdoblje: 1920 - 1929
Arhivske jedinica: 12 d/m
Tehničke jedinica: 19 knj. ; 99 kut.
Odgovornost: Ministarstvo za agrarnu reformu Kraljevine SHS. Agrarna direkcija u Zagrebu (stvaratelj) (1920-1929)
Povijest jedinice: Gradivo je izdvojeno iz arhivske mase "Poljoprivreda", preuzete 1952. godine od Ministarstva poljoprivrede NRH, po službenoj dužnosti (bez prateće dokumentacije).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži molbe za dodjelu zemlje dobrovoljcima i drugima, prijedloge zainteresiranih institucija o provedbi reforme, razno dopisivanje u vezi eksproprijacije i segregacije zemlje, pritužbe na provedbu reforme, popise veleposjednika županijskih agrarnih ureda, spise o kreditiranju podvoza dobrovoljcima, upute u vezi oružničkih intervencija, personalne spise službenika Direkcije i ureda, zakone, naredbe i okružnice o agrarnoj reformi za područje Hrvatske i Slavonije, Bačke, Banata, Bosne i Hercegovine i južnih krajeva i drugo. Obuhvaća i prateće knjige: statistike o eksproprijaciji zemljišta velikih posjeda, kontrolnike kredita, likvidacijske knjige i uredske evidencije.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste građe: spisi ; knjige ; crtež
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno sređen, prema kronološkim serijama povjerljivih i općih spisa.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-127/P - 1 Agrarna direkcija Ministarstva za agrarnu reformu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca - Zagreb (popis)
HDA-127/SI - 1 Ministarstvo za agrarnu reformu Kraljevine SHS. Agrarna direkcija u Zagrebu (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 195: Županijski agrarni ured Ogulin
HR-HDA- 196: Županijski agrarni ured Zagreb
Identifikator: HR-HDA/AJ 4104
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica