Facebook
Naziv: Osječka oblast (fond)
Signatura: HR-HDA-139
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1895 - 1940 (Manji dio gradiva teče od 1895. godine do 1940. godine, ali većina pripada razdoblju 1924-1929 kad je djelovao stvaratelj.)
Arhivske jedinica: 40 d/m
Tehničke jedinica: 164 knj. ; 196 kut. ; 82 svež
Odgovornost: Osječka oblast (stvaratelj) (1924-1929)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 1953. iz Sabornice, po službenoj dužnosti (akv. br. 13/1953), a 2000. godine je dodatno preuzeto 11 knjiga iz Državnog arhiva Osijek (akv. br. 11/2008). U HDA je sastavljen popis spisa i knjiga 1964. godine, te 1971. popis knjiga na karticama.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži zapisnike o radu skupštine 1927/1928, protokole pristiglih molbi i žalbi iz 1927. godine, spise o radu predsjedništva i skupštinskih odbora 1927-1928, razne predmetne spise Veterinarskog odjeljenja 1924-1929 (cijepne listine, iskazi o otpremi zaklanog blaga u inozemstvo i sl.), popise dozvola boravka stranih državljana 1928-1929, povjerljive i redovne spise, personalije (A-Ž) i ocjene nastavnog osoblja Prosvjetnog odjeljenja 1927-1929, spise Hidrotehničkog odjeljenja 1922-1929, blagajničke priloge Zdravstvene zaklade iz 1927. godine, proračune, zaključne račune i blagajničke priloge Zaklade zdravstvenih općina Požeške županije iz razdoblja 1913/1926, spise Predsjedništva Oblasnog odbora za 1928. i 1929. godinu, dopisivanje Oblasnog odbora 1927-1928, godišnje proračune općina 1926-1929, okružnice, dopisivanje i statističke podatke Odjela za narodno gospodarstvo Oblasnog odbora 1928-1929, dopisivanje, platne popise, doznake beriva, nacrte i priručnike za gradnju, te razne statističke podatke Odjeljenja za javne radove i promet Oblasnog odbora 1928-1929, urudžbene zapisnike i kazala, prezidijalne i redovne spise komesara iz 1929. godine, dokumentaciju mirovinskih zaklada stalno namještenih općinskih činovnika požeške, bjelovarsko-križevačke i virovitičke županije iz razdoblja 1895/1931, koja obuhvaća propisnike, urudžbene zapisnike, uredske spise, blagajničke dnevnike, blagajničke priloge, glavne knjige i drugo.
Izlučivanju: Gradivo u HDA nije izlučivano, a podataka o ranijim izlučivanjima nema.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo prati organizacijsku strukturu stvaratelja.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Obavijesna pomagala: HDA-139/P - 2 Osječka oblast u Osijeku (popis)
HDA-139/V - 1 Osječka oblast (vodič)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1365: Zbirka vjerske zajednice
Identifikator: HR-HDA/AJ 55438
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica