Facebook
Naziv: Okružni inspektorat Varaždin
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1929 - 1934
Normativni nazivi: Okružni inspektorat Varaždin (hrvatski)
Povijesni nazivi: Okružni inspektorat u Varaždinu (1929 - 1934) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Rješenjem Ministra unutrašnjih poslova od 23.10.1929. izvršeno je grupiranje pojedinih srezova u kojima se osjećala potreba za pojačanim nadzorom nad stanjem javne sigurnosti, u okružne inspektorate.
Na području Savske banovine osnovana su tri inspektorata, među kojima je bio Okružni inspektorat u Varaždinu. Ukinut je rješenjem ministra unutrašnjih poslova od 4.5.1933. i njegovo je područje osim sreza Virovitica, koji je pripojen Osječkom inspektoratu, stavljeno pod neposredni nadzor bana. Dio poslova je preuzeo Inspektorski odjeljak pri Upravnom odjeljenju Kr. banske uprave Savske banovine, a poslove državne zaštite preuzeo je Odjeljak za državnu zaštitu koji se i dotada brinuo za državnu sigurnost preko okružnih inspektorata.
Sjedišta: Varaždin (1929 - 1934)
Djelatnost: Okružni inspektorat u Varažidnu imao je u nadležnosti srezove: Bjelovar, Varaždin, Đurđevac, Zlatar, Ivanec, Koprivnica, Križevci, Ludbreg, Novi Marof, Prelog, Čakovec. Iz Osiječkog su inspektorata rješenjem predsjednika Ministarskog savjeta od 16.9.1931. izdvojeni srezovi Grubišno Polje i Virovitica i pripojeni Varaždinskom inspektoratu. Krajem 1933. srez Virovitica pripojen je ponovno Osječkom inspektoratu. Inspektorat je brinuo za javnu sigurnost (državna, osobna i imovinska sigurnost, mjere za suzbijanje kriminaliteta) i poduzimanje zakonskih mjera u slučajevima kad je ona ugrožena. Vršio je nadzor rada vlasti i tijela opće uprave. Primao je izvješća sreskih načelnika o pregledima poslovanja općinskih uprava, predstojništva policija i komesarijata pograničnih policija. Okružni inspektori imali su pravo primati i izviđati žalbe na neispravan rad vlasti i pojedinih organa. Izdavali su uputstva vlastima opće uprave za uspješno obavljanje službe. Sve vlasti na području inspektorata bile su im dužne slati izvješća o svim važnijim događajima koji su se ticali državne zaštite. Okružni su inspektori bili pomoćni organi bana, ali naređenja su primali od Ministra unutrašnjih poslova.
Unutarnji ustroj / genealogija: Organizacijska struktura bila je bez posebnih odjela i referada. Sve je akte potpisivao okružni inspektor.
Stvaratelji: (1929 - 1939)
(1934 - 1939)
Napomena o vezama: MInistar unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije u Beogradu
Arhivsko gradivo: 1. zbirka/ HR-HDA-1365 Zbirka vjerske zajednice (stvaratelj)
2. fond/ HR-HDA-181 Okružni inspektorat Varaždin (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 1385
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica