Facebook
Naziv: Banska vlast Banovine Hrvatske. Odjeljak za državnu zaštitu
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1939 - 1940
Normativni nazivi: Banovina Hrvatska. Odjeljak za državnu zaštitu (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Iako je Uredbom o ustrojstvu banske vlasti (NN 204 od 11. rujna 1939.), uz 11 odjela banske vlasti osnovan Predsjednički ured te Kabinet bana u Zagrebu, posebne naznake o osnutku Odjeljka za državnu zaštitu nema. Vjerojatno nastavlja djelovanje ranijeg samostalnog Odjeljka za državnu zaštitu iz vremena Kraljevske banske uprave Savske banovine. U travnju 1940. (okružnica Kab. br. 3083-1940: Odjeljak za državnu zaštitu – prijenos poslova na Kabinet), temeljem Naredbe o preinačenju Naredbe o djelokrugu Kabineta bana Banovine Hrvatske od 23. siječnja 1940. Kab. Broj 2408 (NN 94 od 25. travnja 1940.), banu neposredno podređeni Odjeljak za državnu zaštitu sve svoje poslove prenosi na Kabinet Bana.
Sjedišta: Zagreb (1939 - 1940)
Djelatnost: U doba Savske banovine djelokrug poslovanja Odjeljka nalazimo sastavljen prema spisu br. Pov II DZ 4488/36 (fond SB ODZ, kut. 433): svi poslovi povjerljive prirode u vezi s općom političkom situacijom - izvještaji prvostupanjskih vlasti o kretanju i radu političkih ličnosti, o održavanju političkih zborova i sastanaka, evidencija tiska, letaka, obustavljanje tiskopisa, kretanje i zaštita domaćih i stranih visokih ličnosti, suzbijanje komunističke akcije i evidencija, izvještaji povjerljive prirode o pojedinim osobama, evidencija i nadzor nad stranim vojnim bjeguncima, evidencija artista, poslovi oko suzbijanja špijunaže, akcije domaćih emigranata u inozemstvu, rješavanje kaznenih predmeta u II stupnju.
Stvaratelji: (1939 - 1941)
(1940 - 1941)
(1939 - 1940)
(1939 - 1941)
Arhivsko gradivo: 1. zbirka/ HR-HDA-1365 Zbirka vjerske zajednice (stvaratelj)
2. fond/ HR-HDA-158 Banovina Hrvatska. Odjeljak za državnu zaštitu (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 1374
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica