Facebook
Naziv: Zemaljska blagajna
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1871 - 1921
Normativni nazivi: Zemaljska blagajna (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kraljevska hrvatsko-slavonska zemaljska blagajna (1871 - 1921) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Na temelju zakonskog članka Sabora hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga od 20. travnja 1869., ustrojava se kod Zemaljske vlade u Zagrebu, blagajnički ured pod naslovom "Kraljevska hrvatsko-slavonska zemaljska blagajna".
Sjedišta: Zagreb (1871 - 1921)
Djelatnost: U djelokrug Zemaljske blagajne spadalo je upravljanje svim blagajničkim poslovima, koji su se zakonom od 20. travnja 1869. odnosili na autonomni proračun i na Zemaljskoj vladi povjerene zaklade, pologe i jamčevine. Sve blagajničke poslove obavljali su blagajnički činovnici pod neposrednim vodstvom predstojništva zemaljske blagajne. Zemaljska blagajna bila je pomoćni ured Zemaljske vlade.
Stvaratelji: (1871 - 1921)
(1871 - 1921)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-90 Zemaljska blagajna (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 1417
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica