Facebook
Naziv: Zemaljska blagajna (fond)
Signatura: HR-HDA-90
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: ZB (hrvatski)
Razdoblje: 1871 - 1921
Arhivske jedinica: 8 d/m
Tehničke jedinica: 224 knj. ; 42 kut.
Odgovornost: Zemaljska blagajna (stvaratelj) (1871-1921)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti, nakon ukidanja Ministarstva financija NRH 1947., kao dio pomiješane mase pod nazivom "Financije" (akv. br. 11/1947).
Sadržaj jedinice: Obuhvaća isplate i dodjele stipendija, izvješća vladi o ulaganju glavnica, likvidiranje namira, otplate zajmova, zadužnice, zaklade.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-90/SI - 90 Zemaljska blagajna - Zagreb 1871-1921 (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 79: Zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove
HR-HDA- 89: Računarski ured Zemaljske vlade
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 1); Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4073
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica