Facebook
Naziv: Računarski ured Zemaljske vlade (fond)
Signatura: HR-HDA-89
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: RUZV (hrvatski)
Razdoblje: 1875 - 1921
Arhivske jedinica: 2.50 d/m
Tehničke jedinica: 41 knj. ; 6 kut.
Odgovornost: Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada. Računarski ured (stvaratelj) (1870-1921)
Povijest jedinice: Podataka o preuzimanju nema. Vjerojatno je izdvojeno iz mase "Financije", preuzete po službenoj dužnosti 1947. godine, nakon ukidanja Ministarstva financija NRH (knj. akvizicija br. 11/1947).
Sadržaj jedinice: Fond obuhvaća popis župnih dohodaka modruško-senjske biskupije, likvidacije dohodaka župa modruško-senjske biskupije, obračune i platne iskaze činovnika, potvrde za ratni zajam i reverse.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 4072
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica